Základná škola Jakubov

Predmety 1. stupeň
Predmet Skratka
slovenský jazyk a literatúra SJL
anglický jazyk ANj
matematika MAT
informatika INF
vlastiveda VLA
prírodoveda PRI
prvouka PRV
telesná a športová výchova TŠV
výtvarná výchova VVY
hudobná výchova HUV
čítanie s porozumením ČSP
pracovné vyučovanie PRV
etická výchova ETV
náboženská výchova NBVSlovenský jazyk a literatúra PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie
Posledná úprava ( Pondelok, 13 November 2023 12:15 )
Čítať celý článok...
 
Anglický jazyk PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie
Posledná úprava ( Pondelok, 13 November 2023 18:41 )
Čítať celý článok...
 
Matematika PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie 
Posledná úprava ( Pondelok, 13 November 2023 19:00 )
Čítať celý článok...
 
Informatika PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie
Posledná úprava ( Utorok, 14 November 2023 08:37 )
Čítať celý článok...
 
Vlastiveda PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie 
Posledná úprava ( Utorok, 14 November 2023 08:42 )
Čítať celý článok...
 
Prírodoveda PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie 
Posledná úprava ( Utorok, 14 November 2023 08:43 )
Čítať celý článok...
 
Prvouka PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie 
Posledná úprava ( Utorok, 14 November 2023 08:47 )
Čítať celý článok...
 
Čítanie s porozumením PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie 
Posledná úprava ( Utorok, 14 November 2023 09:26 )
Čítať celý článok...
 
Výtvarná výchova PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie
Posledná úprava ( Utorok, 14 November 2023 09:21 )
Čítať celý článok...
 
Hudobná výchova PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie
Posledná úprava ( Utorok, 14 November 2023 09:24 )
Čítať celý článok...
 
Pracovné vyučovanie PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie 
Posledná úprava ( Utorok, 14 November 2023 09:27 )
Čítať celý článok...
 
Telesná a športová výchova PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie 
Posledná úprava ( Utorok, 14 November 2023 09:13 )
Čítať celý článok...
 
Etická výchova PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie
Posledná úprava ( Utorok, 14 November 2023 09:28 )
Čítať celý článok...
 
Náboženská výchova PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie 
Posledná úprava ( Utorok, 14 November 2023 09:30 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri