Základná škola Jakubov

Predmety 1. stupeň
Predmet Skratka
slovenský jazyk a literatúra SJL
anglický jazyk ANj
matematika MAT
informatika INF
vlastiveda VLA
prírodoveda PRI
prvouka PRV
telesná a športová výchova TŠV
výtvarná výchova VVY
hudobná výchova HUV
čítanie s porozumením ČSP
pracovné vyučovanie PRV
etická výchova ETV
náboženská výchova NBVSlovenský jazyk a literatúra PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie v šk.roku 21/22
Posledná úprava ( Štvrtok, 06 Január 2022 19:29 )
Čítať celý článok...
 
Anglický jazyk PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie v šk.roku 21/22
Posledná úprava ( Štvrtok, 06 Január 2022 19:05 )
Čítať celý článok...
 
Matematika PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie v šk.roku 21/22
Posledná úprava ( Štvrtok, 06 Január 2022 19:27 )
Čítať celý článok...
 
Informatika PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie v šk.roku 21/22
Posledná úprava ( Štvrtok, 06 Január 2022 19:34 )
Čítať celý článok...
 
Vlastiveda PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie v šk.roku 21/22
Posledná úprava ( Štvrtok, 06 Január 2022 19:09 )
Čítať celý článok...
 
Prírodoveda PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie v šk.roku 21/22
Posledná úprava ( Štvrtok, 06 Január 2022 19:08 )
Čítať celý článok...
 
Prvouka PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie v šk.roku 21/22
Posledná úprava ( Štvrtok, 06 Január 2022 19:07 )
Čítať celý článok...
 
Čítanie s porozumením PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie v šk.roku 21/22
Posledná úprava ( Štvrtok, 06 Január 2022 19:11 )
Čítať celý článok...
 
Výtvarná výchova PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie v šk.roku 21/22
Posledná úprava ( Štvrtok, 06 Január 2022 19:36 )
Čítať celý článok...
 
Hudobná výchova PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie v šk.roku 21/22
Posledná úprava ( Štvrtok, 06 Január 2022 19:36 )
Čítať celý článok...
 
Pracovné vyučovanie PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie v šk.roku 21/22
Posledná úprava ( Štvrtok, 06 Január 2022 20:11 )
Čítať celý článok...
 
Telesná a športová výchova PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie v šk.roku 21/22
Posledná úprava ( Štvrtok, 06 Január 2022 19:37 )
Čítať celý článok...
 
Etická výchova PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie v školskom roku 2021/2022
Posledná úprava ( Streda, 26 Január 2022 10:35 )
Čítať celý článok...
 
Náboženská výchova PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie v šk.roku 21/22
Posledná úprava ( Štvrtok, 06 Január 2022 19:39 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri