Základná škola Jakubov

Predmety 2. stupeň
Predmet Skratka
slovenský jazyk a literatúra SJL
kreatívne písanie KRP
anglický jazyk ANj
nemecký jazyk NEJ
matematika MAT
osobné financie OSF
informatika INF
fyzika FYZ
chémia CHE
biológia BIO
dejepis DEJ
geografia GEO
občianska náuka OBN
technika TECH
svet práce SVP
telesná a športová výchova TŠV
výtvarná výchova VYV
hudobná výchova HUV
environmentálna výchova ENV
etická výchova ETV
náboženská výchova NBVSlovenský jazyk a literatúra PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie v šk.roku 21/22
Posledná úprava ( Štvrtok, 06 Január 2022 18:16 )
Čítať celý článok...
 
Anglický jazyk PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie v šk.roku 21/22
Posledná úprava ( Štvrtok, 06 Január 2022 20:17 )
Čítať celý článok...
 
Matematika PDF Tlačiť E-mail

Hodnotenie v šk.roku 21/22

Posledná úprava ( Štvrtok, 06 Január 2022 19:30 )
Čítať celý článok...
 
Informatika PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie v šk.roku 21/22
Posledná úprava ( Štvrtok, 06 Január 2022 19:34 )
Čítať celý článok...
 
Biológia PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie v šk.roku 21/22
Posledná úprava ( Štvrtok, 06 Január 2022 20:03 )
Čítať celý článok...
 
Geografia PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie v šk.roku 21/22
Posledná úprava ( Pondelok, 22 November 2021 08:38 )
Čítať celý článok...
 
Dejepis PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie predmetu 21/22
Posledná úprava ( Štvrtok, 06 Január 2022 19:58 )
Čítať celý článok...
 
Občianska náuka PDF Tlačiť E-mail
 Hodnotenie predmetu 21/22
Posledná úprava ( Štvrtok, 06 Január 2022 19:49 )
Čítať celý článok...
 
Nemecký jazyk PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie v šk.roku 21/22
Posledná úprava ( Štvrtok, 06 Január 2022 20:00 )
Čítať celý článok...
 
Chémia PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie v šk.roku 21/22
Posledná úprava ( Streda, 26 Január 2022 10:37 )
Čítať celý článok...
 
Fyzika PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie v šk.roku 21/22
Posledná úprava ( Štvrtok, 06 Január 2022 19:59 )
Čítať celý článok...
 
Kreatívne písanie PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie predmetu 21/22
Posledná úprava ( Štvrtok, 06 Január 2022 19:52 )
Čítať celý článok...
 
Výtvarná výchova PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie v šk.roku 21/22
Posledná úprava ( Štvrtok, 06 Január 2022 19:44 )
Čítať celý článok...
 
Environmentálna výchova PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie predmetu 21/22
Posledná úprava ( Štvrtok, 06 Január 2022 19:54 )
Čítať celý článok...
 
Hudobná výchova PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie v šk.roku 21/22
Posledná úprava ( Štvrtok, 06 Január 2022 19:36 )
Čítať celý článok...
 
Technika_Svet práce PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie predmetu 21/22
Posledná úprava ( Štvrtok, 06 Január 2022 19:55 )
Čítať celý článok...
 
Telesná a športová výchova PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie v šk.roku 21/22
Posledná úprava ( Štvrtok, 06 Január 2022 19:37 )
 
Osobné financie a rozvoj PDF Tlačiť E-mail

Posledná úprava ( Piatok, 19 November 2021 21:26 )
 
Etická výchova / Náboženská výchova PDF Tlačiť E-mail
Hodnotenie v šk.roku 21/22
Posledná úprava ( Streda, 26 Január 2022 10:36 )
Čítať celý článok...
 


IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri