Základná škola Jakubov

2 % PDF Tlačiť E-mail
Vážení rodičia a priatelia školy,

darujte svojim deťom v našej škole 2% zo svojich daní. Tento dar Vás nič nestojí. Vaše 2% idú na účet občianskeho združenia ZDRUŽENIE RODIČOV, kde Vy rodičia prostredníctvom svojich zástupcov rozhodujete, kde budú Vaše 2% v škole použité.

 
Občianske združenie Rodičovské združenie pri ZŠ Jakubov v Jakubove sa usiluje získavať finančné prostriedky na skvalitňovanie materiálno-technickej vybavenosti školy okrem iného aj získavaním finančných prostriedkov ako podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb už niekoľko rokov.
Touto cestou sa Vám všetkým, ktorí ste i v minulosti takýmto spôsobom prispeli, chceme veľmi pekne poďakovať a zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o  poskytnutie 2% zaplatenej dane za rok 2022.
Aj Vaše 2 % umožnia škole pokračovať v revitalizácii školských priestorov a ich materiálno-technického vybavenia. V nastávajúcom období naďalej chceme modernizovať odborné učebne i kmeňové triedy, chceme nakupovať moderné didaktické vzdelávacie pomôcky aj pre začlenených žiakov.
Aj Vy teda môžete prispieť k skvalitneniu úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole.

Investícia do vzdelania je Vaša správna voľba!
 
Ako postupovať:


1.       Do 14.2.2023 ste určite požiadali zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
2.       Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo:
3.       Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane/ táto suma musí byť minimálne 3,32 €
4.       Stiahnite si a vypíšte tlačivo, v ktorom sú už vyplnené naše údaje o prijímateľovi

5.       Obe tieto tlačivá je potrebné odovzdať do 30. 04. 2023 buď na riaditeľstvo ZŠ Jakubov alebo p. Daniele Bukovskej (predseda SRRZ pri ZŠ Jakubov) alebo na príslušný obvodný daňový úrad/ podľa Vášho bydliska.

Ďakujeme.smiley
 

Posledná úprava ( Pondelok, 13 Február 2023 11:56 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri