Základná škola Jakubov

Sponzori a dobrovoľníci PDF Tlačiť E-mail

Sponzori a dobrovoľníci, ktorí škole pomáhajú materiálne, prácou a finančným zvýhodnením pri nákupoch učebných pomôcok a potrieb pre rozpočtovú kapitolu tovary a služby:
V mene všetkých detí - žiakov našej školy, pedagogických zamestnancov a správnych zamestnancov ĎAKUJEME!
Prosíme, ospravedlňte nás, pokiaľ sme na niekoho z Vás zabudli, ozvite sa nám,
alebo sa nám pripomeňte prostredníctvom niekoho známeho alebo prostredníctvom našich mailov.
Veľmi radi uvedieme Vaše meno na našej webovej stránke a aspoň takýmto spôsobom prejavíme vďaku za Vašu nezištnú pomoc.


          rok 2016 - 2017

rod. Binčíková, Malacky
p. Dančíková Patrícia
rod.Fabanová
rod. Frimmová                                                          
p. Halla Marcel, Jakubov 551
rod. Chmelová , Jakubov 46
rod. Chmelová, Jakubov 60
p. Imriška Jakub
rod. Ježová, Jakubov 25
rod. Kalakajová, Jakubov  6
rod.Klasová

rod. Mikócziová, Jakubov 342
p. Kratochvillová
rod. Navara
fi.Nemo, p. Dančíková, Jakubov
Pizza Žaba, Kostolište
p. Pristachová
p. Sivák František
p. Šimková Dana
p. Šimková Katarína
p. Šimek Tomáš
rod.Špesová
p. Uhrincová Jana, Jakubov 482         
p. Vrabček Martin, Jakubov  283
p. Zemková
Svitanie n.o. Jakubov   

Združenie rodičov pri ZŠ Jakubov
a všetci tí, ktorí nám prispeli 2% z daní

 

          rok  2015 - 2016

IKEA Industry Slovakia, odštepný závod Malacky Flatline,
rod.Hallová
p.Czente
p. Dančík Štefan
p. Kakalíková
p. Kováčik
rod.Krajčírová

p. Kratochvill
p. Maryniak
p. Pristach
p. Zemková Jana  • rok 2014 - 2015

rod. Binčíková, Malacky                                                            
rod. Cigániková, Bratislava
rod. Gabrišová, Jakubov 175
p. Halla Marcel, Jakubov 551
rod. Chmelová , Jakubov 46
rod. Chmelová, Jakubov 60
rod. Ježová, Jakubov 25
p. Klímová Eva, Jakubov
p. Ludvigh- Cintulová Lucia, Plavecký Štvrtok
p. Maryniak Radovan, Jakubov 73
rod. Mikócziová, Jakubov 342
p. Orth-Mertlová Klára, Jakubov č.
p. Pálka Dušan a p. Pálková Beata, Jakubov č.
p. Siváková Adela, Jakubov 196
p. Szabóová Slávka, Jakubov 544
p. Uhrincová Jana, Jakubov 482
Združenie rodičov pri ZŠ Jakubov
a všetci tí, ktorí nám prispeli 2% z daní

Rekonštrukciu ŠKD by sme v zatiaľ v júni nemohli začať
bez  sponzorských príspevkov a dobrovoľníckej práce ľudí:

rod. Binčíková, Malacky                    (finančný príspevok)
rod. Brunčáková, Jakubov                (finančný príspevok)
rod.Filová, Jakubov                          (finančný príspevok)
rod. Kalakajová, Jakubov  6             (finančný príspevok)
rod. Klímová, Jakubov 384               (finančný príspevok)
p. Kováčik Mário, Jakubov  501        (finančný príspevok)
p. Liptáková
p. Maruška Michal, Jakubov č.         (finančný príspevok)
rod. Moravčíková, Jakubov 113       (finančný príspevok)
rod. Orgoňová, Jakubov 497           (finančný príspevok)
p. Orthová Stanka, Jakubov 522     (finančný príspevok)
p. Vrabček Martin, Jakubov  283     (finančný príspevok)
dobrovoľníci / študenti:
Chmela Filip, Jakubov                     (dobrovoľnícka práca)
Procházka Marko, Malacky             (dobrovoľnícka práca)
Ufrla Denis, Malacky                       (dobrovoľnícka práca)

 

  • rok 2013-2014

Združenie rodičov pri ZŠ Jakubov
p. Ambra Vladimír
p. Ftáčnik Gabriel
p. Fratričová Eva
p. Frišlovič Ondrej
p. Frimm Roman
p. Gabriš Vladimír
p. Martinec Karol
p. Novák Vladimír
p. Ort-Mertlová Klára
p. Pristachová Mirka
rodičia žiakov 2.triedy za farbu na úpravu vnútorného dvora školy
p. Slaninka Stanislav
p. Šimko Martin
p. Šíra Erik
p. Uhrincová Jana
p. Vrabčeková Edita
všetci tí, ktorí nám prispeli 2% z daní

  • rok 2010-2011 , 2012 - 2013

fi.Abela s.r.o. Bratislava
fi Commodity Malacky
Coop Jednota, Senica
Dexia banka, Malacky
p. Dančík Stanislav, Jakubov
p. Dančík Štefan, Jakubov
fi DomByt-In, Bratislava
fi Drevolesy
fi Drevovýroba Chmela Malacky
p. Ferenčák Juraj, Ing., Jakubov
p.Gabriš Vladimír - mäsiarstvo Jakubov
p. Hladík Ľuboslav, Jakubov
Jakos Kostolište
p. Kamenistý Dominik, Jakubov
p. Kamenistý Ján, Jakubov
p. Klíma Vladimír, Jakubov
p. Kucmen Branislav, Jakubov
p. Martinec Róbert, Jakubov
p. Mikulič Jaroslav
p. Mravíková Eva
p. Kakalíková Stanislava, Jakubov
p. Mencák, Jakubov
p. Novák Vladimír, Jakubov - IRS
p. Novák Vladimír, Jakubov - Nafta a.s.
p. Pajpach Marián, Jakubov
p. Ružička - Práškovňa Jakubov
p. Sedlák Ladislav, Jakubov
p. Stupavský Daniel, Kostolište
Svitanie n.o. Jakubov
Fi. Swedwood Malacky
p. Vrabček Martin, Jakubov
p. Zavorka Rado, Jakubov
Združenie rodičov pri ZŠ Jakubov

Všetci skvelí rodičia žiakov, vďaka ktorým sme mohli zakúpiť žalúzie na nové okná v škole


 

Posledná úprava ( Piatok, 30 Jún 2017 11:43 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri