Základná škola Jakubov

Rada školy PDF Tlačiť E-mail
Zástupcovia Rady školy - Základnej školy, Jakubov 

Zvolení zástupcovia rodičov:  Bobáková Miroslava,
Kamenistá Linda, Sofková Miroslava, Mgr. Ort-Mertlová Klára,
Zvolený zástupca pedagogických zamestnancov: RNDr. Szabóová Slávka, Mgr. Ambrová Monika
Zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov: Huňarová Jana
Delegovaný člen za zriaďovateľa:
Delegovaný člen obecného zastupiteľstva:


Predsedníčka Rady školy:Zápisnica
Riaditeľky školy a volebnej komisie
o výsledku volieb

do Rady školy pri ZŠ, Jakubov, Školská ulica 276/23, 900 63 Jakubov
I.

Pri voľbách do Rady školy za zástupcov rodičov, pedagogických a prevádzkových zamestnancov konaných dňa 04.04.2024
 
   
  v obci a základnej škole) Jakubov, Základnej škole, Jakubov, Školská ulica  
   
volebný obvod tvorili volebné okrsky č. 1, v budove školy-hlavné átrium
         
II.
Vo volebnom obvode sa zistili tieto výsledky:

Počet volebných okrskov
1    
       
Počet okrskových volebných komisií, ktoré doručili zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania 1      
       
Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov 169 rodičov, 21 PZ a OZ, 8 prevádzkových zamestnancov    
       
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní 126 rodičov, 20 PZ a OZ,  6 prevádzkových zamestnancov    
       
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku 126 rodičov, 20 PZ a OZ, 6 prevádzkových zamestnancov    
       
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do Rady školy: za zástupcov rodičov 126 za rodičov, 20 za PZ a OZ, 6 za prevádzkových zamestnancov      
       
Počet zástupcov, ktorý sa mal zvoliť:  4 za rodičov, 2 za PZ, 1 za prevádz. zamestnancov      
       
Počet zvolených zástupcovrodičov 4, PZ 2, prevádz.zamestnancov1      
       
       

III.
Kandidáti, ktorí boli zvolení, v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:

Por. číslo
Meno a priezvisko kandidáta Za zástupcov Počet
platných
hlasov3)
1 Miroslava Bobáková rodičov 92
2 Linda Kamenistá rodičov 84
3 Miroslava Sofková rodičov 83
4 Klára Ort-Mertlová rodičov 72
1 Monika Ambrová Pedagogických zamestnancov 21
2 Slávka Szabóová Pedagogických zamestnancov 17
1 Jana Huňarová Prevádzkových zamestnancov 6
 
Posledná úprava ( Pondelok, 08 Apríl 2024 17:43 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri