Základná škola Jakubov

História školy PDF Tlačiť E-mail


Naša škola je malou vidieckou školou. Nachádza sa v tichom prostredí pri lesíku Na vŕškoch v časti obce Starý mlyn.

Prvá zmienka o škole sa datuje od roku 1945. Vyučovalo sa v dvoch triedach po viac ako tridsiatich žiakoch.

Základná budova školy bola postavená v roku 1955. Neskôr k nej pribudli prístavby telocvične a školskej jedálne. Pyšní sme  najmä na priestrannú telocvičňu. Školský dvor a ihrisko umožňujú častý pobyt žiakov na čerstvom vzduchu počas povinného vyučovania a prestávok, čo pomáha k utužovaniu a upevňovaniu zdravia žiakov.

Od roku 2000 sme držiteľmi certifikátu MŠ SR "Zdravá škola". Dlhodobá stratégia školy je zameraná na ekológiu a zdravý životný štýl, čomu podriaďujeme povinné aj nepovinné vzdelávanie žiakov.
Od roku 2002 prešla škola na právnu subjektivitu. Jej zriaďovateľom je Obec Jakubov.

V súčasnosti školu navštevuje 170 žiakov. Budova školy je dvojpodlažná s deviatimi kmeňovými triedami a  odbornými učebňami- geografie, informatiky, biológie, fyziky, výtvarnej výchovy a techniky.
V škole je v prevádzke žiacka knižnica s otvorenou oddychovou zónou. V knižnici v šk.roku 2019/2020 prebieha vyučovanie predmetu kreatívne písanie.
Našim hlavným výchovno-vyučovacím cieľom je komunikácia žiakov na každej úrovni, rozvoj kritického a kreatívneho myslenia u žiakov.

V rámci aktívneho využívania voľného času sa venujeme žiakom v záujmových útvaroch  školy.  Obľube sa tešia všetky krúžky pohybové, jazykové, tvorivé, krúžok mediálny, šachový, krúžok programovania a krúžok dramatický.

Komunikácia na novej úrovni prostredníctvom počítačov a internetu zaujíma tak žiakov, ako aj učiteľov. Dnes je IKT súčasťou  každodenného života žiakov aj vyučujúcich.Odbornou prípravou, zameranou na prácu s počítačom, prešli všetci pedagogickí pracovníci v rôznej forme náročnosti.

Postupné zveľaďovanie priestorov školy, nákup moderných učebných pomôcok a techniky sa uskutočňuje v závislosti od finančných prostriedkov.
Snažíme sa byť dobrými hospodármi a pravidelne zlepšovať psychohygienické podmienky školy.


Prajeme si, aby si aj rodičia postupne uvedomovali, že bez dobrej a aktívnej spolupráce školy s rodinou je náročné vytvoriť kvalitné  výchovno-vzdelávacie prostredie.
Záujem rodičov o dianie v škole, kde ich deti trávia väčšiu časť dňa, by mal slúžiť naplneniu vízie školy.


Zručnosť, ktorú naše deti dobudúcna potrebujú najviac, spočíva v tom, aby boli schopné z množstva informácií vybrať tie, ktoré skutočne potrebujú - a aby boli dostatočne silné sa z množstva informácií, ako žiť vlastný život, rozhodnúť pre tú, ktorá im skutočne prinesie pocit šťastia. Cieľom školy je, aby sa deti stali skutočnými osobnosťami a aby sme ich pripravili pre reálny život. Veríme, že keď im dáme skutočné úlohy, oni premenia svet.


Posledná úprava ( Piatok, 29 November 2019 17:18 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri