Základná škola Jakubov

História školy PDF Tlačiť E-mail


Naša škola je malou vidieckou školou. Nachádza sa v tichom prostredí pri lesíku na Školskej ulici.

Prvá zmienka o škole sa datuje od roku 1945. Vyučovalo sa v dvoch triedach po viac ako tridsiatich žiakoch.

Základná budova školy bola postavená v roku 1955. Neskôr k nej pribudli prístavby telocvične a školskej jedálne. Pyšní sme  najmä na priestrannú telocvičňu. Školský dvor a ihrisko umožňujú častý pobyt žiakov na čerstvom vzduchu počas povinného vyučovania a prestávok, čo pomáha k utužovaniu a upevňovaniu zdravia žiakov.

Od roku 2000 sme držiteľmi certifikátu MŠ SR "Zdravá škola". Dlhodobá stratégia školy je zameraná na ekológiu a zdravý životný štýl, čomu podriaďujeme povinné aj nepovinné vzdelávanie žiakov.
Od roku 2002 prešla škola na právnu subjektivitu. Jej zriaďovateľom je Obec Jakubov.

V súčasnosti školu navštevuje 201 žiakov. Budova školy je dvojpodlažná s desiatimi kmeňovými triedami a  odbornými učebňami- geografie, informatiky, LAB chémie,biológie, fyziky, výtvarnej výchovy a techniky.
V škole je v prevádzke žiacka knižnica, ktorá je zároveň multifunkčnou učebňou a oddychovou zónou. Oddychové zóny sú k dispozícií aj na hlavných chodbách a vstupnom átriu školy.
Našim hlavným výchovno-vyučovacím cieľom je komunikácia žiakov na každej úrovni, rozvoj kritického a kreatívneho myslenia u žiakov.

V rámci aktívneho využívania voľného času sa venujeme žiakom v záujmových útvaroch  školy.  Obľube sa tešia všetky krúžky pohybové, jazykový, tvorivý, výtvarný, krúžok mediálny, š krúžok programovania a programovateľných Lego robotov.

Komunikácia na novej úrovni prostredníctvom počítačov a internetu zaujíma tak žiakov, ako aj učiteľov. Dnes je IKT súčasťou  každodenného života žiakov aj vyučujúcich. Odbornou prípravou, zameranou na prácu s počítačom, prešli všetci pedagogickí pracovníci v rôznej forme náročnosti.

Postupné zveľaďovanie priestorov školy, nákup moderných učebných pomôcok a techniky sa uskutočňuje v závislosti od finančných prostriedkov.
Snažíme sa byť dobrými hospodármi a pravidelne zlepšovať klímu školy a jej psychohygienické podmienky.


Pracujeme na tom, aby si žiaci, rodičia a všetci zamestnanci školy postupne uvedomovali, že iba s aktívnou spoluprácou je možné vytvoriť kvalitné  výchovno-vzdelávacie prostredie.
Záujem všetkých aktérov o dianie v škole, kde deti trávia väčšiu časť dňa, by mal slúžiť k naplneniu vízie školy.


Zručnosť, ktorú naše deti dobudúcna potrebujú najviac, spočíva v tom, aby boli schopné z množstva informácií vybrať tie, ktoré skutočne potrebujú - a aby boli dostatočne silné sa z množstva informácií, ako žiť vlastný život, rozhodnúť pre tú, ktorá im skutočne prinesie pocit šťastia. Cieľom školy je, aby sa deti stali skutočnými osobnosťami a aby sme ich pripravili pre reálny život. Veríme, že keď im dáme skutočné úlohy, oni premenia svet.


Posledná úprava ( Pondelok, 26 December 2022 08:04 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri