Základná škola Jakubov

Prevádzka ŠKD SLNIEČKO PDF Tlačiť E-mail


Školský klub detí je služba obce pre ZZ žiakov navštevujúcich Základnú školu Jakubov
Prihlásenie do ŠKD je dobrovoľné a spoplatnené- je to služba!
Deti sú do ŠKD prijímané len na základe priestorových a personálnych možností školy.

Financovanie ŠKD/ kto financuje fungovanie klubu
1. obec - originálne kompetencie = z podielových daní občanov- je financovaná prevádzka ŠKD
2. čiastočne rodičia, ktorí platia 10 €, čo je príspevok
na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD

z tohto čiastočného poplatku sú financované:
- pomôcky a materiál na dennú tvorivú činnosť detí (farby,papiere, výkresy, lepidlá, polotovary na tvorivú činnosť...)
- hry, stavebnice, stolové hry a hračky do ŠKD
- športové potreby do škd
- nábytok - stoly, stoličky, skrinky, skrine do ŠKD
- detské žinenky, nástenky, tabule do škd
- úpravy a opravy v škd- maľovanie, výmena svietidiel, podláh, žalúzie a všetky opravy


Personálne zabezpečenie/ kto zabezpečuje pedagogických pracovníkov do ŠKD

ZŠ Jakubov zabezpečuje pedagogických zamestnancov/ vychovávateľky v ŠKD
a zodpovedá za V-V plán ŠKDOddelenia ŠKD 
pre vyzdvihnutie dieťaťa z ŠKD kontaktujte vychovávateľky mobilom- číslo nájdete v kontaktoch

       

Ranný prípravný ŠKD
1.       Oddelenie od 7:00 - 7:45 hod.

Poobedný ŠKD
1.       Oddelenie do 17:00 hod.
2.       Oddelenie do 17:00 hod.
3.       Oddelenie do 16:00 hod.


Personálne pedagogické obsadenie ŠKD nie je možné každý deň meniť a preto upozorňujeme zákonných zástupcov, aby dôsledne dodržiavali čas odchodu svojho dieťaťa z ŠKD. 
 
Ranný Prípravný ŠKD

Túto službu budeme nazývať ranný Prípravný školský klub detí (PŠKD)
Škola pre ranný Prípravný ŠKD bude otvorená od 7:00 hodiny.
Pobyt žiakov v Prípravnom ŠKD bude trvať do 7:45 hodiny
Ranný PŠKD bude pod dozorom vychovávateliek.
Do ranného PŠKD môžu vstupovať iba žiaci, ktorí sú do PŠKD prihlásení.
Po príchode do PŠKD sa budú žiaci zdržiavať iba vo vyhradenej triede a vyplnia si svoj program prípravou na vyučovanie, raňajkovaním, čítaním, alebo stolovými hrami so spolužiakmi v triednej skupine a podľa potreby navštívia toaletu.

Pre pobyt v rannom prípravnom ŠKD platia nariadenia Poriadku ŠKD
V prípade nedodržiavania pravidiel Poriadku ŠKD, bude dieťa z PŠKD vylúčené a nebude mu ďalej poskytovaná služba PŠKD.                  
           

 

   

        
    
        


Posledná úprava ( Utorok, 14 November 2023 10:37 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri