Základná škola Jakubov

Základné informácie o Rodičovskom združení o.z. pri Základnej škole Jakubov PDF Tlačiť E-mail

Rodičovské združenie je nezávislé dobrovoľné združenie rodičov (občianske združenie), zákonných zástupcov žiakov školy, ktoré je registrované v organizácii Slovenskej rady rodičovských združení. Rodičovské združenie vystupuje v právnych vzťahoch svojím menom a nesie zodpovednosť, ktorá vyplýva z týchto vzťahov.

Činnosť OZ ZR:

  • dobrovoľná, nezisková práca v prospech Základnej školy v Jakubove
  • spolufinancovanie projektov realizovaných Základnou školou v Jakubove
  • financovanie školskej a mimoškolskej činnosti a podpora kapacity výchovnej a vzdelávacej činnosti ZŠ
  • získavanie finančných prostriedkov prostredníctvom sponzorov a rôznymi činnosťami
  • organizovanie dobročinných akcií
  • organizovanie každoročného letného tábora zameraného na zvyšovanie počítačovej gramotnosti a športovej aktivity detí
Názov:                      SRRZ - RZ pri Základnej škole, 276, 900 63 Jakubov

Sídlo:                          Základná škola, Jakubov  276,   900 63 Jakubov

Právna forma:         Občianske združenie/ nezisková organizácia

IČO:                        17319617 055


č.účtu RZ- IBAN:   SK32 6500 0000 0000 2023 6985

Krátky prehľad využitia finančných príspevkov rodičov do pokladne RZ o.z. 2020/2021


Pomôcky zakúpené z príspevku RZ o.z. pri ZŠ Jakubov všetkých pre žiakov školy v rokoch 2020/21:
1.spolufinancovanie vybudovania učebne a laboratória BIO-CHE-FYZ - kompletné vybudovanie vrátane pomôcok pre žiakov
2.zakúpenie chýbajúcich lavíc a stoličiek pre žiakov,
3.dofinancovanie učebníc pre žiakov 1. aj 2.stupeň,
4.spolufinancovanie projektu na nové počítače a tablety pre žiakov,
5.spolufinancovanie pomôcok a náradia na pracovné vyučovanie a techniku,
6.spolufinancovanie projektov na získanie vzdelávacích pomôcok pre žiakov na prírodovedné aj humanitné predmety
7.spolufinancovanie programovacej súťaže Galaxycodr, ktorú sme vyhrali v BA regióne a získali sme pre žiakov výkonné počítače
Posledná úprava ( Pondelok, 10 Január 2022 11:29 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri