Základná škola Jakubov

2019/2020 - prebiehajúce aj ukončené projekty PDF Tlačiť E-mail
Vysvetlivky:   xxx ekologický, environmentálny projekt xxx vzdelávací alebo IKT projekt,   xxx zdravie a šport podporujúci projekt


altProjektFotografia- médium detí z Generácie Z /2

Projekt sa uskutočňuje vďaka podpore NADÁCIE ČSOB
Cieľ projektu: Projekt je určený pre žiakov ZŠ Jakubov s cieľom zvýšiť kvalitu vzdelávania Informatiky, Mediálnej výchovy a vizuálnej gramotnosti priamou formou tvorby, úpravy, interpretácie a interaktívneho využitia fotografie ako dôležitého digitálneho média Generácie Z. Projekt počas realizácie a záverečnej vernisáže výstavy fotografií  spojí v spolupráci žiakov, pedagógov, rodičov, obyvateľov obce Jakubov.

Začiatok projektu: február 2020                Koniec projektu: jún 2020
Finančné prostriedky z projektu budú použité na doplnenie vybavenosti IKT učebne

altProjektTurnaj LEGO robotov v Jakubove

Projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.
Cieľ projektu: Cieľom projektu je popularizácia LEGO robotiky v okrese Malacky prostredníctvom turnaja programovateľných LEGO robotov pre žiakov základných škôl.
Začiatok projektu: september 2019                         Koniec projektu: október 2019
Finančné prostriedky z projektu boli použité na občerstvenie pre divákov a súťažiacich, na drobné odmeny pre súťažiacich a odmeny pre víťazov.

 
 
altProjektJakubovskí roboti na FLL

Projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.
Cieľ projektu: Cieľom projektu je účasť školského tímu Jakubovskí roboti na regionálnom turnaji First Lego League 10.januára 2020 v Bratislave-Petržalke (Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy).
Začiatok projektu: august 2019                  Koniec projektu: október 2019
Finančné prostriedky z projektu boli použité na zaplatenie štartovného a tímových tričiek.

 
 
altProjektTurnaj programovateľných LEGO robotov

Projekt sa uskutočnil vďaka podpore TESCO.
Cieľ projektu: Cieľom projektu je popularizácia LEGO robotiky v okrese Malacky prostredníctvom turnaja programovateľných LEGO robotov pre žiakov základných škôl.
Začiatok projektu: august 2019                  Koniec projektu: október 2019
Finančné prostriedky z projektu boli použité na doplnenie rozpočtu turnaja.

 
 
altProjektTurnaj LEGO robotov

Projekt sa uskutočnil vďaka Individuálnej dotácii Bratislavského samosprávneho kraja – najlepšie miesto pre život.
Cieľ projektu: Cieľom projektu je popularizácia LEGO robotiky v okrese Malacky prostredníctvom turnaja programovateľných LEGO robotov pre žiakov základných škôl.
Začiatok projektu: september 2019                         Koniec projektu: október 2019
Finančné prostriedky z projektu boli použité na rekonštrukciu a doplnenie elektrickej siete v telocvični.

 
ProjektTurnaj programovateľných LEGO robotov

altProjekt sa zrealizoval vďaka iniciatíve Meet and Code 2019 a  programu Techsoup Slovensko, za finančnej podpory spoločností SAP a Haus des Stiftens.
Cieľ projektu: Cieľom projektu je popularizácia LEGO robotiky v okrese Malacky prostredníctvom turnaja programovateľných LEGO robotov pre žiakov základných škôl.
Začiatok projektu: september 2019                         Koniec projektu: október 2019
Finančné prostriedky z projektu boli použité na kúpu technického vybavenia pre potreby turnaja.
 

 
altProjektZáhorácke LEGO roboty

Projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Participatívneho rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja – najlepšie miesto pre život.
Cieľ projektu: Cieľom projektu je podpora krúžkovej činnosti s LEGO robotmi na štyroch základných školách v okrese Malacky – Jakubov, Láb, Veľké Leváre, Záhorská Ves.
Začiatok projektu: august 2019                  Koniec projektu: december 2019
Finančné prostriedky z projektu boli použité na nákup LEGO súprav.

 
 
altProjektLEGO STEM vzdelávanie vol. 2

Projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie Orange.
Cieľ projektu: Cieľom projektu je podpora výučby programovania na hodinách informatiky na štyroch základných školách v okrese Malacky – Jakubov, Láb, Veľké Leváre, Záhorská Ves – a na Súkromnej základnej škole v Skalici
Začiatok projektu: november 2019                          Koniec projektu: máj 2020
Finančné prostriedky z projektu boli použité na nákup LEGO súprav a odmenu pre odborného lektora.

LEGO lekcie

LEGO manuál pre učiteľa
 

Posledná úprava ( Streda, 13 Január 2021 15:58 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri