Základná škola Jakubov

2018/2019 - ukončené projekty PDF Tlačiť E-mail
Vysvetlivky:   xxx ekologický, environmentálny projekt xxx vzdelávací alebo IKT projekt,   xxx zdravie a šport podporujúci projekt

alt

Projekt - 000110011 / LEGOroboti

Projekt realizujeme na základe grantového programu e-školy pre budúcnosť Nadácie Orange


Cieľ projektu:  Projekt je určený pre žiakov ZŠ Jakubov  a tematicky sa zameriava na získavanie zručností v práci s digitálnymi technológiami prostredníctvom programovania a rozvoja informatického myslenia. Cieľom grantového programu je podporiť projekty pedagógov  a školy, ktoré chcú zodpovedné a rozumné využívanie digitálnych technológií .

V rámci nášho projektu „00011011“ šiestaci vlastných robotov stavajú a programujú priamo na hodinách informatiky. Aktivity nášho projektu sme vypracovali aj pre Základnú školu v Lábe a Základnú školu v Záhorskej Vsi, ktoré sme do projektu zapojili formou workshopu priamo v našej škole. Na interaktívnom workshope naši žiaci, žiakom z týchto škôl, predviedli svoje zručnosti v programovaní legorobotov. Našim projektom sme umožnili ZŠ v Lábe a ZŠ v Záhorskej Vsi získať stavebnice LEGO programovateľných robotov  a sprostredkovali sme im workshop v programovaní, s vedcom z ústavu informatiky zo Slovenskej akadémie vied  Ing. Jánom Zelenkom PhD., s ktorým na projekte úspešne spolupracujeme.

Začiatok projektu: dec 2018.  Ukončenie projektu: máj 2019


Prostredníctvom dotácie naša škola získa: finančné prostriedky na  súpravu LEGOrobotov odborného lektora  oblasti programovania  a rozvoja informatického myslenia

Na stiahnutie: LEGO lekcie.pdf

 

altProjekt - Moderná škola motivuje / pokračovanie žiackej amatérskej fotografickej výstavy
Projekt realizujeme na základe individuálnej dotácie Bratislavského samosprávneho kraja 2018


Cieľ projektu:  Projekt je určený pre žiakov ZŠ Jakubov s cieľom zvýšiť kvalitu vzdelávania informatiky, mediálnej výchovy, geografie, vlastivedy, prvouky  a vizuálnej gramotnosti priamou formou tvorby, úpravy, interpretácie a interaktívneho využitia fotografie ako dôležitého digitálneho média

- Základná škola sa chce odlíšiť od ostatných tým, že žiakom poskytne možnosť zážitkového vzdelávania, získavania zručností a učenia cez fotografickú a grafickú tvorbu, interaktivitu, interpretáciu vlastných  žiackych dokumentárnych fotografií a ich prezentáciu prostredníctvom žiackej fotografickej výstavy „ Jakubov známy-neznámy“.
- Škola žiakom poskytne možnosť získať zručnosť aplikovať vlastné mediálne obsahy-fotografie do Interaktívnej mapy obce Jakubov, ktorú na základe územného plánu vytvoria žiaci v spolupráci s pedagógom geografie.
- Taktiež poskytne možnosť primárnej cieľovej skupine prezentovať  interaktívnu mapu Jakubova – sekundárnej cieľovej skupine- žiakom 4.ročníka na hodine vlastivedy: „Veľkáci učia malákov o Jakubove“.

Začiatok projektu: september   2018.  Ukončenie projektu: december 2018


Prostredníctvom dotácie naša škola získa: finančné prostriedky na  odborného lektora a workshopy v oblasti fotografickej bezpečnosti a vzniku dokumentárnej fotografie, teda finančné prostriedky na organizáciu netradičných hodín informatiky. Škola žiakom prostredníctvom projektu poskytne možnosť zážitkového vzdelávania a získavania vizuálnej gramotnosti. Projekt umožní vznik interaktívnej mapy obce Jakubov, ktorá bude slúžiť ako interaktívna pomôcka pri hodinách geografie a vlastivedy.altProjekt - Robot nie je strašiak
Projekt realizujeme na základe:  Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu športu a mládeže 2018 – mládež
Podpora aktivít zameraných na aktívne využívanie voľného času detí a
mládeže, podpora a rozvoj mládežníckych organizáciíCieľ projektu:  Každým rokom sa v pokrokových krajinách čoraz viac dostáva do popredia
robotizácia a vznikajú nové povolania, na ktoré neboli ľudia počas ich
školských čias pripravovaní. Je veľmi pravdepodobné, že robotizácia a profesie
s ňou spojené sú budúcnosťou tohto sveta. Keďže vieme, že základnou úlohou
školy je pripraviť žiakov pre život, vo vzdelávaní v duchu robotickej budúcnosti
vidíme obrovský prínos. Tento cieľ sa ale nedá splniť, ak nebude so žiakmi
pracovať už od 1. stupňa základnej školy.

Ukončenie projektu: december 2018


Prostredníctvom projektu naša škola získa: finančné prostriedky na  odborného lektora a workshopy v oblasti robotizácie, finančné prostriedky na zakúpenie programovateľných legorobotov.


altProjekt - Robot ma poslúcha
Projekt realizujeme na základe iniciatívy:  Meet and Code 2018 a  programu Techsoup Slovensko, za finančnej podpory spoločností SAP a Haus des Stiftens.
Cieľ projektu:  Cieľom je spojiť dve najprirodzenejšie metódy učenia sa – učenie sa hrou a učenie sa napodobňovaním – podporiť medzigeneračnú spoluprácu medzi žiakmi rôznych vekových skupín a zároveň ukázať, že programovať sa dokáže naučiť každý, stačí iba chcieť.:)
Na workshope zameranom na Legoroboty budú prezentovať žiaci školy s malou pomocou lektora z ÚI SAV
a tiež po jeho skončení budú učiť záujemcov základy práce s robotmi- skladanie a programovanie


alt


Trvanie projektu: september-október 2018


Prostredníctvom projektu naša škola získa: finančné prostriedky na workshop v oblasti robotizácie.


altProjekt - Girls rules
Projekt realizujeme na základe iniciatívy:  Meet and Code 2018 a programu Techsoup Slovensko, za finančnej podpory spoločností SAP a Haus des Stiftens.
Cieľ projektu:  Pri programovaní pre začiatočníkov je najvhodnejšia názornosť a jednoduchosť. Obe tieto vlastnosti ponúka zariadenie MicroBit s prostredím MakeCode od Microsoft-u.
Zvláštnu „príchuť“ aktivite dodá nielen fakt, že budú učiť žiaci svojich spolužiakov, ale najmä fakt, že učiteľmi budú výlučne žiačky 4.ročníka.alt


Trvanie projektu: september-október 2018


Prostredníctvom projektu naša škola získa: finančné prostriedky na nákup 15 zariadení pre MicroBit + USB kľúče pre žiačky 4.ročníka.

altProjekt - Naša cesta za zdravým životným štýlom
Projekt realizujeme na základe individuálnej dotácie Bratislavského samosprávneho kraja 2018

Cieľ projektu:  bolo vytvoriť podmienky pre podporu zdravého životného štýlu detí prostredníctvom športu a to rekonštrukciou, údržbou a dovybavením športového objektu ZŠ Jakubov a jeho využívaním k tréningovej a súťažnej činnosti na úrovni rekreačného športu

Začiatok projektu: október 2018.  Ukončenie projektu: december 2018


Prostredníctvom dotácie naša škola získa: finančné prostriedky na obnovu florbalového oblečenia, prilieb, hokejok a rukavíc pre žiačky a žiakov 1.a2.stupňa
Posledná úprava ( Pondelok, 16 November 2020 09:55 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri