Základná škola Jakubov

2016/2017 - ukončené projekty PDF Tlačiť E-mail
Vysvetlivky:   xxx ekologický, environmentálny projekt,      xxx vzdelávací, IKT projekt,       xxx zdravie a šport podporujúci projekt

alt

Projekt:  TECHNIKY SA NEBOJÍME, ZÁHRADKU SI POSTAVÍME
Projekt realizujeme na základe grantového programu " Projekty zamestnancov" vyhláseného Nadáciou Volkswagen Slovakia    


Projekt priamou formou vedie žiakov k osvojovaniu si základných pracovných zručností a návykov, ktoré rozvíjajú tvorivé technické myslenie. Žiaci na
predmete technika pod odborným vedením pedagóga a v spolupráci s miestnymi komunitami majstrov a remeselníkov (stolár, drevorezbár, zámočník)
vyrobia experimentálnu ekologickú záhradu v podobe paletových vysokých záhonov a oddychovej zóny s paletovými lavičkami.


Ciele projektu:
Hlavným cieľom projektu je viesť žiakov k získaniu praktických zručností a pracovných návykov v spojení s tvorivým myslením, ktoré ďalej uplatnia v reálnom živote. Žiaci sa naučia plánovať, organizovať, experimentovať s nápadmi, materiálmi, technológiami a technikami, realizovať vlastné nápady a technické postupy, pracovať samostatne aj v skupine a zodpovedne pristupovať k dosiahnutiu výsledku. Projektom žiaci získajú užitočné praktické zručnosti z oblasti techniky a zhotovia experimentálnu ekologickú záhradu v podobe paletových vysokých záhonov, ktoré budú slúžiť na pestovanie rastlín, byliniek a zeleniny. Oddychová zóna s paletovými lavičkami bude dlhodobo slúžiť ako učebňa v prírode.


 Začiatok projektu: jún 2016.  Ukončenie projektu: december 2016

Prostredníctvom projektu získame:
finančné prostriedky v hodnote 1000 € na nákup elektrického náradia-vŕtačky, brúsky, priamočiare píly- a pracovného náradia -vrtáky, brúsny papier, pilové listy, páčidlá, ochranné pracovné prostriedky a spojovací materiál na výrobu ekologických záhonov a lavičiek. Všetky pracovné nástroje a náradie bude dlhodobo slúžiť  v školskej dielni pre potrebu výučby predmetu technická výchova.

Partneri projektu-sponzori: Združenie rodičov pri ZŠ Jakubov, School&Kovo Halla s.r.o., komunita drobných remeselníkov v obci Jakubov, p. Vrabček, CHP Interier.

yesProjekt sme úspešne ukončili. Všetky info nájdete na zsjakubov.sk , facebook/zsjakubov

Posledná úprava ( Streda, 20 September 2017 16:54 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri