Základná škola Jakubov

2011 / 2012 PDF Tlačiť E-mail
Vysvetlivky:   xxx ekologický, enviromentálny projekt,      xxx vzdelávací, IKT projekt,       xxx zdravie a šport podporujúci projekt

KLIMATICKÉ ZMENY SA NÁS TÝKAJÚProjekt bol realizovaný s podporou : Slovenská katolícka charita
Slovenská katolícka charita (SKCH) v spolupráci s Caritas Slovenia sa snaží o klimatickú spravodlivosť a vyzýva k spoluzodpovednosti
aj cez projekt „Smerom ku klimatickej spravodlivosti v rozvojových krajinách, so zameraním na subsaharskú Afriku“.

Ciele projektu: 
 • informovať verejnosť o klimatických zmenách v krajinách tretieho sveta a zvyšovať pocit spoluzodpovednosti, spravodlivosti a solidarity s ľuďmi v núdzi,
 • upriamiť pozornosť ľudí na rozvojové otázky a vplyv klimatických zmien na rozvojové procesy v Afrike.
 • Cieľom všetkých týchto aktivít je, aby „spoločnosť na Slovensku podporila rozvojovú pomoc nie z povinnosti, ale s vedomím zodpovednosti, ktorá vychádza z poznania a uvedomovania si                                                         vzájomnej závislosti medzi rozvojovými krajinami a krajinami EU vrátane Slovenska

Výsledkom vedomostí a zručností získaných aj v tomto projekte bol krátky ekologický film natočený našimi žiakmi s názvom ,,Zem je v našich rukách", ktorý bol publikovaný na stránkach SKCH

Zapojením sa do projektu naša škola získala: workshopy zrealizované lektormi SKCH,  projektové materiály, krátky film o klimatických zmenách a chudobe, didaktické hry a metodických sprievodcov pre učiteľov.
Viac na:
http://www.charita.sk/aktuality/klimaticke-zmeny-znemoznuju-rozvoj-najchudobnejsich
VYČISTIME SI SLOVENSKO - Projekt bol realizovaný s podporouMinisterstvo životného prostredia SR.
Ciele projektu:

 • upratovanie a čistenie verejných priestranstiev v okolí brehov potokov, parkov, ciest,

 • odstraňovanie čiernych skládok odpadov,

 • jednoduché čistenie pred školou či vlastným blokom.

Registráciou do projektu, jeho vypracovaním  a následnou realizáciou sme pre školu získali z MŽP pracovné pomôcky na upratovanie a čistenie vo forme rukavíc a vriec.

 

 •  
 • Posledná úprava ( Streda, 26 November 2014 11:34 )
   

  IŽK - rodičia

  IZK


   

  Zverejňovanie dokumentov


  Partneri