Základná škola Jakubov

Rodičovské združenia,porady a účelové cvičenia PDF Tlačiť E-mail

TERMÍNY RODIČOVSKÝCH ZDRUŽENÍ (ZR), KLASIFIKAČNÝCH, HODNOTIACICH PORÁD A ÚČELOVÝCH CVIČENÍ pre šk.rok 2021 / 2022

Na základe súhlasu vedenia Združenia rodičov pri ZŠ Jakubov, Rady školy a riaditeľstva ZŠ Jakubov budú rodičovské združenia online cez Cisco/Webex a budú rozdelené na:

1.HLAVNÉ RZ
2.INDIVIDUÁLNE RZ

1.Účasť na HLAVNOM rodičovskom združení je povinná pre všetkých zákonných zástupcov(ZZ) žiakov.

2.INDIVIDUÁLNEho rodičovského združenia sa ZZ zúčastní LEN v prípade, že BUDE POZVANÝ od triedneho učiteľa(TU),
alebo sa ZZ sám rozhodne, že potrebuje komunikovať s TU alebo iným učiteľom svojho dieťaťa aj bez pozvania TU
              *TERMÍNY RODIČOVSKÝCH ZDRUŽENÍ 
MESIAC hlavné/ individuálne RZ TERMÍN
SEPTEMBER HLAVNÉ  online
NOVEMBER INDIVIDUÁLNE  online
DECEMBER HLAVNÉ  online
MAREC INDIVIDUÁLNE  online
MÁJ HLAVNÉ  online
:ZAČIATOK ZR
   Presný začiatok rodičovských združení je oznamovaný
   rodičom niekoľko dní vopred
    a) písomne prostredníctvom žiakovej 
        žiackej knižky
    b) prostredníctvom internetovej
        stránky školy
   ZR sa spravidla koná v čase:
      1.stupeň-(ročníky 1.-4.)primárny stupeň-
                      od 16.00 hodiny
      2.stupeň-(ročníky 5.-9.)nižší sekundárny stupeň-
                      od 16.30 hodiny


 V prípade neúčasti na ZR majú zákonní zástupcovia možnosť dohodnúť si individuálne stretnutie  telefonicky-tel. a e-mailové kontakty nájdete v hlavnom menu: KONTAKTY.

TERMÍNY KLASIFIKAČNÝCH A HODNOTIACICH PORÁD*
MESIAC TERMÍNY PORADA
SEPTEMBER  26.08. 2021 úvodná
NOVEMBER  8.11. 2021 hodnotiaca (štvrťročná)
JANUÁR  24. 01. 2022 klasifikačná (polročná)
APRÍL  11.04. 2022 hodnotiaca (trištvrteročná)
JÚN  21.06.  2022 klasifikačná (koncoročná)


Termíny účelových cvičení a didaktických hier *

názov
termín teoretická/praktická časť ročník
jesenné účelové cvičenie 13.9.2021 teoretická časť 5.-9.
jesenné účelové cvičenie 13.9.2021 praktická časť 5.-9.
letné účelové cvičenie 22.6.2022 teoretická časť 5.-9.
letné účelové cvičenie 23.6.2022 praktická časť 5.-9.
letné didaktické hry 22.6.2022 teoretická časť 1.-4.
letné didaktické hry 23.6.2022 praktická časť 1.-4.
*Základná škola si vyhradzuje právo na zmeny uvedených termínov. Zmeny budú v dostatočnom predstihu oznámené zákonným zástupcom.
Posledná úprava ( Sobota, 18 September 2021 16:56 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri