Základná škola Jakubov

AKTIVITY projektu "Šetri, chráň a zveľaďuj" (máj) PDF Tlačiť E-mail
V rámci projektu „Šetri, chráň a zveľaďuj“, ktorý realizujeme na našej škole s podporou Nadácie Orange a CPF, sme so  žiakmi zrealizovali ekovýchovné programy...  Inštitútu  aplikovanej ekológie-DAPHNE, ktorý sa  ako  mimovládna organizácia zameriava na ochranu prírody. Taktiež realizuje environmentálnu výchovu na  základných školách, ktorým ponúka ekovýchovné vzdelávacie programy vedené zážitkovou, poznávacou i hravou formou.
Čítať celý článok...
 
ZBER PAPIERA 29.4. 2014 - vyhodnotenie PDF Tlačiť E-mail

Poďakovanie za pomoc pri zbere starého papiera.
Ďakujeme všetkým obyvateľom obce Jakubov, ktorým nie je ľahostajný stav životného prostredia, za pomoc pri zbere starého papiera.

Čítať celý článok...
 
POHĽADNICE do Soči PDF Tlačiť E-mail
Máme víťazov literárnej súťaže vyhlásenej Slovenským olympijským výborom.
Čítať celý článok...
 
ZDRAVÁ ŠKOLA - ZŠ Jakubov PDF Tlačiť E-mail
Ako využívame financie, ktoré sme získali v grantovom programe ZP Dôvera a Nadácie detí Slovenska.
Čítať celý článok...
 
AKTIVITY projektu "Šetri, chráň a zveľaďuj" (február - apríl) PDF Tlačiť E-mail
Keď všetci priložia ruku k dielu, výsledok je úžasný!
Sľúbili sme vám informácie o tom, ako sa nám darí realizácia projektu "Šetri, chráň a zveľaďuj školský dvor" v spolupráci s Nadáciou Orange a CPF.
Nech sa páči, pozrite si fotoreportáž z priebehu projektu wink
Čítať celý článok...
 
SLÁVIK školské kolo PDF Tlačiť E-mail
Žiaci našej školy dnes - 7.4. - ukázali, že aj oni vedia pekne spievať. Konalo sa školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. 
Čítať celý článok...
 
BÁBKOVÉ DIVADLO Bratislava PDF Tlačiť E-mail
Stalo sa už tradíciou, že na jar navštevujeme so žiakmi prvého stupňa Bábkové divadlo v Bratislave. Aj tento rok sme sa vybrali na bábkové predstavenie "Princezná Kukulienka".
Čítať celý článok...
 
EXKURZIA - Bratislavský hrad PDF Tlačiť E-mail
Byť hrdí na svoj národ znamená poznať jeho históriu
Viete, že Bratislavský hrad bol v 12.storočí najlepšie opevneným hradom v Uhorsku a počas existencie štátnych útvarov Uhorska a Rakúska plnil významnú úlohu? Dozvedeli sme sa  to v stredu 12.3. 2014 na exkurzii -aktívnym učením prostredníctvom vlastnej skúsenosti  zameraným na spoznávanie našich  významných historických miest.
Čítať celý článok...
 
DOPRAVNÝ DEŇ PDF Tlačiť E-mail

Vidieť a byť videní
12. marca, tento krásny slnečný deň, sa žiaci prvého stupňa zúčastnili Dopravného dňa, ktorý pre nich pripravili pani učiteľky. Našim cieľom bolo zopakovať základné dopravné značky, časti bicykla a starostlivosť oň, používanie reflexných prvkov, ako i podanie prvej pomoci pri odrenine a zlomenine.

Čítať celý článok...
 
ZÁPIS do prvej triedy PDF Tlačiť E-mail
Významný deň v živote našich predškolákov
Predškoláci zo škôlky, spolu zo svojimi p.učiteľkami,  prvýkrát v tomto roku navštívili našu školu 16. januára. Návšteva bola pre predškolákov dôležitá na zoznámenie sa so školským prostredím. V škole stretli svojich bývalých spolužiakov z materskej školy– dnes prvákov, ktorí im v tento deň hrdo predviedli, že za šesť mesiacov v škole dokážu  písať a čítať nielen  prvé písmená ale už aj slová a vety. 
Čítať celý článok...
 
PRIPRAVUJEME - realizujeme v marci PDF Tlačiť E-mail
  smiley  Začali sme s realizáciou projektu "Šetri, chráň a zvelaďuj" s finančnou podporou Nadácie Orange a CPF
  yes  Rozbehli sme súťaž spojenú so zvyšovaním čitateľskej gramotnosti: Marec- mesiac knihy
  yes  Zrealizovali sme Testovanie žiakov 9.ročníka 2014 (  - čakáme výsledky - info v sekcii Výchovný poradca- vľavo)
  yes  Zrealizovali sme náučnú exkurziu na Bratislavský hrad (- viď článok vyššie)
  yes Zrealizovali sme Deň dopravnej výchovy ( - viď článok vyššie)
  yes  Od marca do apríla bude škola žiť projektovým vyučovaním dvoch významných dní Deň Zeme a Deň vody
  yes  Zúčastnili sme sa okresnej olympiády z matematiky a okresného kola súťaže v prednese Zúbkove pramene
Čítať celý článok...
 
VŠETKOVEDKO PDF Tlačiť E-mail
V mesiaci december prebehla na našej škole súťaž Všetkovedko. Je to vedomostná súťaž pre žiakov druhého až piateho ročníka, ktorú má pod záštitou spoločnosť Talentída.
Čítať celý článok...
 
ZÚBKOVE PRAMENE PDF Tlačiť E-mail
Dvanáste februárové popoludnie bolo v našej škole  rušnejšie ako obyčajne. Konalo sa totiž školské kolo recitačnej súťaže Zúbkove pramene.
Čítať celý článok...
 
ĽUDOVÁ HUDBA A FOLKLÓR majú v slovenskej kultúre dlhú tradíciu PDF Tlačiť E-mail
Hudba je po stáročia neodmysliteľnou súčasťou života slovenského národa a ovplyvnila mnohé oblasti nášho života. Ľudové piesne, ktoré patria k našim najstarším umeleckým prejavom, odrážajú život jednoduchých ľudí so všetkými ich radosťami i starosťami. Práve slovenskej ľudovej hudbe a  nástrojom sa venoval zaujímavý výchovný koncert.
Čítať celý článok...
 
PODARILO SA... PDF Tlačiť E-mail

yes Nové projekty pre našu školu
          Úsilie zamerané na vypracovanie projektov pre našu školu prinieslo svoje ovocie.
Naša škola získala pre tento školský rok finančné prostriedky na ekoprojekt    
s názvom " Šetri, chráň a zveľaďuj", ktorý podporila Nadácia Orange
v grantovom programe Školy pre budúcnosť  2013/2014.
           V druhom  projekte sme získali finančné prostriedky na rozvoj zdravého životného štýlu
a športových aktivít našich detí
prostredníctvom Nadácie pre deti Slovenska
v grantovom programe ZP Dôvera.
           Viac o projektoch sa dozviete v záložke PROJEKTY na našej stánke (vľavo).

 
AKTUALIZÁCIA záložiek PDF Tlačiť E-mail
Pozrite si aktualizácie pre šk. rok 2013/14:
- ORGANIZÁCIA ŠKOLY
 
-  KONTAKTY

-  VÝCHOVNÝ PORADCA
- ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ
Čítať celý článok...
 
VIANOČNÁ BESIEDKA - foto PDF Tlačiť E-mail
Zaspomínajte si s nami na Vianočnú besiedku.
Čítať celý článok...
 
UČME SA ŽIŤ BEZ PREDSUDKOV - projekt PDF Tlačiť E-mail
V mesiaci december sa naša škola zapojila do projektu Bez bariér, ktorý na našej škole realizovala Slovenská
katolícka charita(SKCH) s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačnéhoprogramu Podpora a ochrana
ľudských práv a slobôd. Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie našich žiakov 7.,8. a 9. ročníka o migrácií a odbúrať predsudky a
predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie voči migrantom.
Čítať celý článok...
 
ŠALIANSKY MAŤKO PDF Tlačiť E-mail
Aj tento rok sme jedno chladné decembrové popoludnie venovali školskému kolu recitačnej súťaže   Šaliansky Maťko. 
Súťaž je zameraná na prednes slovenských povestí a žiaci sú rozdelení do troch kategórií podľa ročníkov. 
Čítať celý článok...
 
PLAVECKÝ VÝCVIK PDF Tlačiť E-mail
Aj v školskom roku 2013/2014 sa žiaci prvého až tretieho ročníka zúčastnili plaveckého výcviku, ktorý sa konal v mesiaci november
na plavárni Malina v Malackách.
Čítať celý článok...
 
ANGLIČTINA V ŠKOLE - Heloween day PDF Tlačiť E-mail
" Najlepší prostriedok, ako spoznať sám seba, je pokúsiť sa porozumieť druhým." (André Gide)
Čítať celý článok...
 
POSEDENIE so starými rodičmi PDF Tlačiť E-mail
Motto: "Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások
a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý.
Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."
Mesiac október by mal byť pre nás všetkých pripomienkou, ako si uctiť starších ľudí v našom okolí.
Čítať celý článok...
 
HOSPODÁRSKY DVOR PDF Tlačiť E-mail
Slnečné októbrové počasie sme sa so žiakmi prvej a druhej triedy rozhodli využiť na návštevu hospodárskeho dvora.
Čítať celý článok...
 
Letný klubový tábor - 9.ROČNÍK PDF Tlačiť E-mail
V dňoch 8.až 12.júla 2013 sa uskutočnil  už v poradí 9. ročník denného letného tábora v ŠKD pri ZŠ Jakubov. Tohto tábora sa zúčastnilo 37 detí našej  Základnej školy z I. a II. stupňa. Činnosť tábora bola zameraná hlavne na športové aktivity detí , na prácu s PC a s internetom.
Čítať celý článok...
 
Škola v prírode Novoť 2013 PDF Tlačiť E-mail
V dňoch 10.6. – 15.6. 2013 sme sa zúčastnili Školy v prírode v Novoti v rekreačnom zariadení Agropenzión. Zúčastnilo sa 34 detí a 3 pedagogický dozor.
Zariadenie bolo vsadené v krásnej prírode Oravského regiónu v malebnej dedinke Novoť asi 30 km od Námestova.
Čítať celý článok...
 
Medzinárodný deň detí PDF Tlačiť E-mail
Odstávku elektrickej energie sme využili na oslavu MDD a návštevu Malaciek. Hneď ráno žiaci navštívili Centrum voľného času, kde bol pre nich pripravený program formou tvorivých dielní.
Čítať celý článok...
 
Apríl – mesiac bezpečnosti PDF Tlačiť E-mail
Hovorí sa, že apríl je mesiac bezpečnosti.  Máme pri tom na mysli najmä bezpečnosť v cestnej premávke, či už ako chodec, alebo ako cyklista.
Čítať celý článok...
 
Deň Zeme PDF Tlačiť E-mail
             Prezentácia projektu Naše lesy

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Čítať celý článok...
 
BEH PRE ZDRAVIE PDF Tlačiť E-mail
Pred 17 rokmi odštartovala Liga proti rakovine unikátny projekt s názvom Deň narcisov. Po rokoch sa vypracoval na najväčšiu verejnoprospešnú finančnú zbierku na Slovensku.
Čítať celý článok...
 
DEŇ VODY PDF Tlačiť E-mail
Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi."
Leonardo da Vinci
Dôležitosť vody pre nás život sme si pripomenuli v dnešný deň pri príležitosti dňa vody.
Svetový deň vody (ang. World Water Day) je určený na 22. marca už od roku 1993.
Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 11 12 13 14 15 16 Dopredu > Koniec >>

Stránka 15 z 16

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri