Základná škola Jakubov

ZÁPIS do 1.ročníka na šk.rok 2023/2024 PDF Tlačiť E-mail
altRiaditeľstvo Základnej školy v Jakubove oznamuje:
Zápis žiakov do prvého ročníka
pre školský rok 2023/2024

sa bude konať 18.4.2023( utorok)
Miesto:      ZŠ Jakubov 1.A trieda – príchod cez hlavný vchod
Čas:           od 14.00 - 18.00 hod.
Na zápis prídu:  rodičia alebo iní zákonní zástupcovia (ZZ) a deti, aj ZZ a deti s odkladom PŠD
+ak sú zákonní zástupcovia (ZZ) manželia: príde jeden ZZ (môžu/nemusia prísť obaja ZZ)
+ak sú zákonní zástupcovia (ZZ) manželia v rozvodovom konaní: prídu obaja ZZ
+ak sú ZZ druh a družka: obaja ZZ
+ak je dieťa v striedavej starostlivosti: obaja ZZ
Rodičia a iní Zákonní zástupcovia  na zápis prinesú:
1.    Originálrodný list dieťaťa alebo originál Potvrdenie o narodení dieťaťa - NIE KÓPIA!
2.    Občiansky preukazZZ/rodiča
3.    Kartičku poistenca-dieťaťa - kópiu
4.    Vyplnené školské interné dokumenty, ktoré ZZ dostali na stretnutí rodičov predškolákov – v prípade, že ZZ neboli na stretnutí rodičov predškolákov, dokumentáciu dostanú pri zápise
4.1.        Žiadosť o prijatiedieťaťa do 1.roč. ZŠ na šk.rok 2023/24
4.2.        Dotazník dieťaťa+ prílohy- napr. zdravotná alebo špeciálno- pedagogická dokumentácia, alebo Rozhodnutie súdu -kópia strany s rozhodnutím súdu
4.3.        Žiadosť o umiestnenie dieťaťa do ŠKD
4.4.        Súhlas s používaním osobných údajovpodľa Zákona 18/2018 Z.z.
4.5.        Prehlásenie ZZ k online vzdelávaniu a používaniu mobilných telefónov- podľa zákona o kyberšikane
4.6.        potvrdenie o trvalom pobyte dieťaťa - ak nemá dieťa trvalý pobyt v obci,    
4.7.        70 € na pomôcky -ktoré zabezpečuje škola+ na zápise podpíšeteSúhlas s poplatkom. Pomôcky si môže zabezpečiť aj rodič sám – na zápise dostanete zoznam pomôcok
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri