Základná škola Jakubov

Nástup do školy od 26.4. 2021 PDF Tlačiť E-mail
altVyučovanie od 26.4. 2021  5.-9.ročník
Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu s úpravami vyučovania a hodnotenia
ZZ musia prihlásiť žiakov na stravovanie v ŠJ.

Organizácia prevádzky školy od 26.4. 2021
Covid  testovanie žiakov a zamestnancov školy
·        bez testu
Rúška
·         povinné rúška pre zamestnancov školy do odvolania- covid automat
·         povinné rúška pre žiakov 1. a 2.stupňa
Vyučovanie
·         podľa rozvrhu
·         TŠV- aktivity na školskom dvore/ihrisku-
-         pri aktivitách bez rúška a rozostupy,
-         pri prechádzkach rúško a podľa covid automatu MŠVVaŠ SR
·         ETV skupiny v škole nemiešať do odvolania – každý týždeň 1 vyučovacia hodina rozdelená na 20 min, počas 1 vyuč. hodiny sa vystriedajú dva ročníky
Hodnotenie a klasifikovanie žiakov v adaptačnom období= v období od nástupu jednotlivých ročníkov na prezenčné vyučovanie
·         od 26.4.  2021 a potom 2 týždne od nástupu každého ročníka– iba opakovať učivo s malým množstvom nového učiva,
-     do 7.5. 2021 písomky a testy nebudú hodnotené písomky a testy budú žiaci písať iba screeningové!
-     dopredu žiakom oznámiť, že bude test – skúšobný, neznámkovaný,
-     testy, písomky budú vyhodnotené, aby žiak presne vedel, kde má medzery v obsahu učiva a pedagóg vedel, na ktorú oblasť a zručnosti sa najviac zamerať pri utvrdzovaní a opakovaní obsahu učiva
-     pri opakovaní, utvrdzovaní obsahu učiva zintezívniť prácu so žiakmi, ktorí sa nezúčastňovali pravidelne videohodín, alebo sa nezúčastňovali aktívne na dištančnom vzdelávaní,      prípadne zo subjektívnych dôvodov sa na videohodinách nezúčastňovali

·         Projekty, referáty a prezentácie - môžu byť hodnotené už od 26.4.2021

Práca každého PZ v každej triede na každom predmete počas prvého adaptačného týždňa:
-   Socializácia vzťahov
-   na každej hodine a každom predmete zaradiť priestor na aktivity vedúce k posilňovaniu vzťahov, komunikácii a spolupráci.
-   na prvej vyučovacej hodine budú žiaci opakovane oboznámení s pobytom a pohybom v budove školy počas epidemiologickej situácie Rúška-Ruky-Rozostupy   

Škd
·         nemiešať skupiny do odvolania
·         bez ranného ŠKD do odvolania
ŠJ
·         prevádzka bez prerušenia,
·         výdaj obedov pre žiakov, ktorí sa zúčastňujú prezenčného vzdelávania
·         platia zosilnené protiepidemiologické opatrenia pri striedaní skupín v ŠJ pri vydávaní obedov
-    striedavé sedenie žiakov,
-    dezinfekcia rúk pri vstupe- všetci
-    rúška – nepokladať na stolové dosky

Proti epidemické opatrenia- zmeny mimo upravený prevádzkový poriadok
·    Žiaci a zamestnanci alergickí na dezinfekčné prostriedky na ruky môžu používať vlastnú dezinfekciu s obsahom alkoholu vyšším ako 70% alebo bez alkoholu s proti virucidnými prísadami
 
Legislatíva:Odporúčanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR pred avizovaným návratom žiakov do škôl do konca školského roku, Metodické usmernenie Návrat žiakov do škôl
Cieľ: cieľom adaptačného obdobia je poskytnúť žiakom a pedagógom podmienky na postupný návrat k bežnému prezenčnému vyučovaniu pre žiakov 5.-9.ročníka
Obdobie: každá trieda po návrate do školy, a to v dĺžke dvoch týždňov.alt

Posledná úprava ( Streda, 05 Máj 2021 19:21 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri