Základná škola Jakubov

ZÁPIS do 1. triedy pre školský rok 2018/2019 PDF Tlačiť E-mail
alt Zápis predškolákov do 1.ročníka pre školský rok 2018/2019
Dátum:        10.4. 2018 od 14-18:00    
Miesto:        ZŠ Jakubov – 1.A. trieda ( hlavným vchodom, na prízemí)

  K zápisu si treba priniesť:
o   rodný list dieťaťa alebo oznámenie o narodení,
o   kópiu kartičky poistenca dieťaťa
o   všetky dokumenty podľa Dotazníka),
o   potvrdenie o trvalom pobyte dieťaťa, ak nemá dieťa trvalý pobyt v obci,    
o   50 € na pomôcky-
ktoré zabezpečuje škola- v opačnom prípade ich zabezpečuje rodič sám podľa nižšie uvedeného zoznamu

Pri zápise budeme od Vás žiadať uvedené rozhodnutie
              t.z. zákonní zástupcovia sa musia doma pred zápisom dohodnúť či
dieťa bude  v šk.r.2018/19 navštevovať náboženskú alebo etickú výchovu            
dieťa bude navštevovať šk. klub detí (družina) do 15:00 / 16:00 / 17:00 hod.
dieťa sa bude stravovať v školskej jedálni


Posledná úprava ( Piatok, 20 Apríl 2018 18:24 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri