Základná škola Jakubov

Pokyny k otvoreniu šk.roka 2022/2023 PDF Tlačiť E-mail
altOrganizácia otvorenia šk.roka: príchod / odchod zo školy, pomôcky, ŠJ, ŠKD, Prípravný ŠKD

Príchod žiakov do školy: o 8:00 hod. Prebehne otvorenie šk.roka pred budovou školy- hlavný vchod (alebo podľa počasia)

Povinné pomôcky: prezúvky!
Nepovinné pomôcky: školská taška, písacie potreby

Pobyt žiakov 2.-9.ročníka v škole: od 8:00 do podľa pokynov TU v ižk.
Pobyt žiakov 1.ročníka v škole: od 8:00 do 9:00 hodiny
Rodičia a ostatní zákonní zástupcovia majú v ižk povinnosť: odkliknúť bezpríznakovosť dieťaťa dňa 4.9. večer, alebo 5.9.2022 do 7:00 ráno. V prípade, že tak rodič neurobí, nemôže byť dieťa vpustené do budovy školy (Rozhodnutie ministra školstva č.2022/19036:1-A1810)
Rodičia a ostatní zákonní zástupcovia žiakov 1.roč.: podpíšu bezpríznakovosť dieťaťa v škole

Školská jedáleň: v prevádzke od 6.9.2022, dieťa musí mať platnú prihlášku do ŠJ a Rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí na stravovanie. Prihlášku na stravu je potrebné riešiť s vedúcou ŠJ

ŠKD: v prevádzke od 6.9. 2022, dieťa musí mať platnú prihlášku do služby ŠKD na šk.rok 2022/2023 a Rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí dieťaťa do služby ŠKD. Prihlášku do ŠKD dostali rodičia v máji 2022.
Prípravný klub ŠKD: v prevádzke od 6.9. 2022, dieťa musí mať platnú prihlášku do služby ŠKD na šk.rok 2022/2023 a Rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí dieťaťa do služby ŠKD. Prihlášku do ŠKD dostali rodičia v máji 2022.
Vyberanie dieťaťa zo služby ŠKD: bez zmeny, teda ako minulý šk.rok. Stále platí zákaz vstupu rodičov a ostatných zákonných zástupcov do budovy ŠKD.

Ďalšie info:
Vstup do budovy školy je povolený iba žiakom, výnimku majú rodičia prvákov a iba na deň 5.9.2022
Vykonanie testu na zistenie alebo vylúčenie infekcie covid_19 pre žiakov nie sú povinné, sú však odporučené na zistenie alebo vylúčenia infekcie covid_19.


 
Posledná úprava ( Utorok, 08 November 2022 18:25 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri