Základná škola Jakubov

Predmety 1.stupeň PDF Tlačiť E-mail
predmet skratka
slovenský jazyk a literatúra SJL
anglický jazyk ANj
matematika MAT
informatika INF
vlastiveda VLA
prírodoveda PRI
prvouka PRV
telesná a športová výchova TŠV
výtvarná výchova VVY
hudobná výchova HUV
čítanie s porozumením ČSP
pracovné vyučovanie PRV
etická výchova ETV
náboženská výchova NBV

Posledná úprava ( Sobota, 18 September 2021 17:03 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri