Základná škola Jakubov

Predmety 1.stupeň PDF Tlačiť E-mail
predmet skratka
slovenský jazyk a literatúra SJL
anglický jazyk ANj
matematika MAT
informatika INF
informatická výchova INV
vlastiveda VLA
prírodoveda PRI
prvouka PRV
telesná a športová výchova TŠV
telesná  výchova TVY
výtvarná výchova VVY
hudobná výchova HUV
etická výchova ETV
čítanie s porozumením ČSP
náboženská výchova NBV
pracovné vyučovanie PRV

Posledná úprava ( Piatok, 01 September 2017 21:27 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri