Návšteva Baletu Bratislava: Rómeo a Júlia Tlačiť
Dňa 8.11. 2012 sme navštívili v Bratislave na Novej scéne baletné predstavenie Rómeo a Júlia so žiakmi 7.,8.,9. ročníka. Vďaka spolupráci Kultúrnej komisie pri OcÚ Jakubov a Novej scény Bratislava sme získali zvýhodnené vstupenky na takéto netradičné a pre mnohých z nás ťažko navštíviteľné vystúpenie. Práve preto sme sa rozhodli ponúknuť žiakom baletné predstavenie v rámci mediálnej a multikultúrnej výchovy.
Baletné predstavenie Rómeo a Júlia vzniklo na motívy divadelnej hry Williama Shakespeara. Slávny príbeh veronských milencov s tragickým koncom nám predstavil novozaložený Balet Bratislava. Pre mnohých z nás bolo nevšedným zážitkom byť súčasťou nielen tohto tanečného baletného príbehu, ale aj hudby Sergeja Prokofjeva, ktorá je považovaná za jeden z najkrajších baletných opusov.