PROJEKT - Technika hrou od základných škôl Tlačiť
altZačíname s projektom ,,Technika hrou od základných škôl”, ktorý sme získali v grantovom programe " Podpora techniky" vyhláseného Nadáciou Volkswagen Slovakia. O priebehu projektu Vás budeme priebežne informovať na našej stránke aj na fan page fb zšjakubov. Cieľom projektu je vytvorenie metodického rámca ako aj jedinečného súboru technických pomôcok zameraných na techniku, resp. prírodné javy vyučované na základných školách.
Naši štvrtáci budú na hodinách prírodovedy získavať zručnosti v oblastiach: Magnetizmus-ako fungujú magnety, Jednoduché stroje - kladka, páka, ozubené kolesá, O elektrike a žiarovkách. A budú to zručnosti praktické. V projekte sme totiž získali skvelé sady pomôcok práve na výučbu Techniky v prírodovede.