DEŇ POVOLANÍ - projektové vyučovanie v 2.A Tlačiť
Projektové vyučovanie Deň povolaní pre druhákov pripravila ich pani učiteľka.
Časť projektu museli, hoci s jej prispením, zvládnuť sami.Pomocou doplňovačky si vybrali povolanie a  hrou zisťovali, čo je jeho náplňou. Vyrobili reklamné tabuľky a pútače svojho povolania ako aj cenníky služieb, ktoré budú poskytovať. Súčasťou projektu bolo nielen narábať s peniazmi, ale hlavne zvládnuť poskytnúť službu a správne investovať vlastný zisk na iné služby alebo tovary.

2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 1 2017 09 2aprojektoveucenie 1
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 2 2017 09 2aprojektoveucenie 2
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 3 2017 09 2aprojektoveucenie 3
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 4 2017 09 2aprojektoveucenie 4
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 5 2017 09 2aprojektoveucenie 5
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 6 2017 09 2aprojektoveucenie 6
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 7 2017 09 2aprojektoveucenie 7
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 8 2017 09 2aprojektoveucenie 8
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 9 2017 09 2aprojektoveucenie 9
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 10 2017 09 2aprojektoveucenie 10
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 11 2017 09 2aprojektoveucenie 11
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 12 2017 09 2aprojektoveucenie 12
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 13 2017 09 2aprojektoveucenie 13
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 14 2017 09 2aprojektoveucenie 14
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 15 2017 09 2aprojektoveucenie 15
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 16 2017 09 2aprojektoveucenie 16
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 17 2017 09 2aprojektoveucenie 17
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 19 2017 09 2aprojektoveucenie 19
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 20 2017 09 2aprojektoveucenie 20
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 21 2017 09 2aprojektoveucenie 21
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 22 2017 09 2aprojektoveucenie 22
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 23 2017 09 2aprojektoveucenie 23
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 24 2017 09 2aprojektoveucenie 24
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 25 2017 09 2aprojektoveucenie 25
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 26 2017 09 2aprojektoveucenie 26
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 27 2017 09 2aprojektoveucenie 27
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 29 2017 09 2aprojektoveucenie 29
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 30 2017 09 2aprojektoveucenie 30
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 31 2017 09 2aprojektoveucenie 31
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 32 2017 09 2aprojektoveucenie 32
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 33 2017 09 2aprojektoveucenie 33
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 34 2017 09 2aprojektoveucenie 34
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 35 2017 09 2aprojektoveucenie 35
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 36 2017 09 2aprojektoveucenie 36
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 37 2017 09 2aprojektoveucenie 37
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 38 2017 09 2aprojektoveucenie 38
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 39 2017 09 2aprojektoveucenie 39
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 40 2017 09 2aprojektoveucenie 40
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 41 2017 09 2aprojektoveucenie 41
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 42 2017 09 2aprojektoveucenie 42
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 43 2017 09 2aprojektoveucenie 43
2017 09 2aproje...
2017 09 2aprojektoveucenie 44 2017 09 2aprojektoveucenie 44