Základná škola Jakubov

Verejné obstarávanie PDF Tlačiť E-mail
Profil verejného obstarávateľa
 
Základná škola, Jakubov 276, 900 63 Jakubov  je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VO).
V zmysle § 22 zákona o VO zriaďuje Základná škola,  Jakubov 276, 900 63 Jakubov na webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j.,
-          predbežné oznámenia, výzvy na
-          predkladanie ponúk,
-          informácie o plánovaných nákupoch,
-          informácie o uzavretých zmluvách,
-          informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky
-          ďalšie všeobecné informácie
 
Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb podľa zákona o VO zabezpečuje riaditeľka školy a  vedúca školskej jedálne v súlade s platným organizačným poriadkom alebo externým dodávateľom.
Na príprave a   vyhodnocovaní  zákaziek v zmysle zákona o VO sa podieľajú aj ostaní vedúci zamestnanci školy, najmä v etape prípravy súťažných podkladov a ako členovia komisií pre VO.
 
IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
 
Verejný obstarávateľ: Základná škola Jakubov
Sídlo:
Jakubov 276, 900 63 Jakubov
IČO: 31810250
DIČ: 2021636683
Štatutárny zástupca: Mgr. Renára Chmelová, riaditeľka školy
tel.:  0918/920783
e mail:
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.    
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 
V uvedenom profile škola zverejňuje informácie v zmysle § 9 ods.9 zákona o VO.
 
Posledná úprava ( Piatok, 09 August 2019 15:23 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri