Organizácia školy Tlačiť

Školský rok  2019 / 2020

1.Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2019 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2020 (piatok).


2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa 30. júna 2020 (utorok).

3. Testovanie T5 2019 sa uskutoční 20. novembra 2019 (streda)

4. Testovanie T9 2020 sa uskutoční 01. apríla 2020 (streda) 

Posledná úprava ( Piatok, 03 Január 2020 22:06 )