Základná škola Jakubov

Rozvrhy PDF Tlačiť E-mail
Trieda:  1.A            
               
Dni       HODINA      
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
  Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Matematika Anglický jazyk       
Pondelok
 
 
  Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Matematika Prvouka      
Utorok
 
 
  Slovenský jazyk a literatúra Telesná a športová výchova Matematika Anglický jazyk  Etická výchova    
Streda
 
  Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Matematika Telesná a športová výchova Náboženská výchova    
Štvrtok
 
 
  Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Výtvarná výchova Výtvarná výchova Hudobná výchova    
Piatok
 
 Trieda:  2.A            
               
Dni       HODINA      
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
  Anglický jazyk A Matematika Slovenský jazyk a literatúra Telesná a športová výchova Prvouka    
Pondelok
  Výtvarná výchova B
 
  Anglický jazyk A Anglický jazyk B Slovenský jazyk a literatúra Matematika      
Utorok
  Čítanie s porozumením B Čítanie s porozumením A
 
  Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk B Telesná a športová výchova Etická výchova    
Streda
  Výtvarná výchova A Náboženská výchova
 
  Matematika Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Prvouka      
Štvrtok
 
 
  Hudobná výchova Slovenský jazyk a literatúra Matematika Slovenský jazyk a literatúra Výtvarná výchova    
Piatok
 
 


Trieda:  3.A            
               
Dni       HODINA      
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
  Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Hudobná výchova Matematika Matematika    
Pondelok
 
 
  Anglický jazyk A Anglický jazyk B  Slovenský jazyk a literatúra Matematika Náboženská výchova    
Utorok
  Výtvarná výchova B Výtvarná výchova A
 
  Slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Telesná a športová výchova Prírodoveda Anglický jazyk B  Etická výchova  
Streda
  Informatika A
 
  Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk A Anglický jazyk B  Anglický jazyk A Telesná a športová výchova    
Štvrtok
  Čítanie s porozumením B Čítanie s porozumením A INF B
 
  Slovenský jazyk a literatúra Matematika Prírodoveda Vlastiveda Pracovné vyučovanie    
Piatok
 
 


Trieda:  4.A            
               
Dni       HODINA      
  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
  Prírodoveda Výtvarná výchova Slovenský jazyk a literatúra Matematika Slovenský jazyk a literatúra    
Pondelok
 
 
  Slovenský jazyk a literatúra Telesná a športová výchova Slovenský jazyk a literatúra Vlastiveda Matematika    
Utorok
 
 
  Anglický jazyk B Vlastiveda Anglický jazyk A Anglický jazyk B Matematika Etická výchova  
Streda
  Čítanie s porozumením A Čítanie s porozumením B Pracovné vyučovanie  A Náboženská výchova
 
  Anglický jazyk B Slovenský jazyk a literatúra Telesná a športová výchova Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk A    
Štvrtok
  Informatika A Pracovné vyučovanie B 
 
  Matematika Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk A Hudobná výchova Prírodoveda    
Piatok
  Informatika B
 


Trieda:    5.A            
                 
Dni         HODINA      
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
    Matematika Slovenský jazyk a literatúra Matematika Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk A Telesná a športová výchova D  
Pondelok
  Technika B
 
  Etická výchova Biológia Geografia Matematika Anglický jazyk A Anglický jazyk B Telesná a športová výchova CH  
Utorok
  Informatika B Technika A
 
    Hudobná výchova Matematika Environmentálna výchova Slovenský jazyk a literatúra Biológia Telesná a športová výchova CH  
Streda
 
 
    Dejepis Geografia Slovenský jazyk a literatúra Výtvarná výchova Anglický jazyk B Telesná a športová výchova D  
Štvrtok
  Kreatívne písanie A
 
    Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk B Anglický jazyk A Matematika Náboženská výchova    
Piatok
  Informatika A Kreatívne písanie B
 


Trieda:    6.A            
                 
Dni         HODINA      
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
    Slovenský jazyk a literatúra Matematika Anglický jazyk A Občianska náuka Fyzika Telesná a športová výchova D  
Pondelok
  Informatika B
 
  Etická výchova  Dejepis Anglický jazyk A Anglický jazyk B Slovenský jazyk a literatúra Matematika Telesná a športová výchova CH  
Utorok
  Náboženská výchova Kreatívne písanie B Technika A
 
    Dejepis Anglický jazyk B Výtvarná výchova Matematika Slovenský jazyk a literatúra Telesná a športová výchova CH  
Streda
  Kreatívne písanie A
 
    Slovenský jazyk a literatúra Environmentálna výchova Matematika Geografia Biológia Telesná a športová výchova A  
Štvrtok
 
 
    Anglický jazyk A Biológia Fyzika Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk B Hudobná výchova  
Piatok
  Technika B  Informatika A
 


Trieda:    7.A            
                 
Dni         HODINA      
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
    Anglický jazyk Slovenský jazyk a literatúra Biológia Dejepis Matematika Etická výchova  
Pondelok
 
 
  Náboženská výchova Matematika Slovenský jazyk a literatúra Chémia Geografia Fyzika Hudobná výchova Telesná a športová výchova D
Utorok
 
 
    Slovenský jazyk a literatúra Matematika Občianska výchova Nemecký jazyk Nemecký jazyk   Telesná a športová výchova D
Streda
 
 
    Anglický jazyk Slovenský jazyk a literatúra Výtvarná výchova Anglický jazyk Technika Informatika Telesná a športová výchova CH
Štvrtok
 
 
    Geografia Kreatívne písanie Matematika Chémia Biológia Telesná a športová výchova CH  
Piatok
 
 


Trieda:    8.A            
                 
Dni         HODINA      
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
    Slovenský jazyk a literatúra Dejepis Kreatívne písanie Chémia Výtvarná výchova Etická výchova  
Pondelok
 
 
    Anglický jazyk Fyzika Matematika Slovenský jazyk a literatúra Hudobná výchova Anglický jazyk Telesná a športová výchova D
Utorok
 
 
    Matematika Slovenský jazyk a literatúra Nemecký jazyk Biológia Občianska náuka   Telesná a športová výchova D
Streda
 
 
  Náboženská výchova Slovenský jazyk a literatúra Informatika Anglický jazyk Chémia Matematika Nemecký jazyk Telesná a športová výchova CH
Štvrtok
 
 
    Slovenský jazyk a literatúra Fyzika Geografia Matematika Technika Telesná a športová výchova CH  
Piatok
 
 


Trieda:    9.A            
                 
Dni         HODINA      
  0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
    Matematika Anglický jazyk Dejepis Anglický jazyk Kreatívne písanie Etická výchova  
Pondelok
 
 
    Slovenský jazyk a literatúra Matematika Slovenský jazyk a literatúra Biológia Výtvarná výchova Fyzika Telesná a športová výchova D
Utorok
 
 
    Nemecký jazyk Technika Matematika Slovenský jazyk a literatúra Dejepis   Telesná a športová výchova D
Streda
 
 
  Náboženská výchova Matematika Anglický jazyk Slovenský jazyk a literatúra Dejepis Osobné financie/ Informatika Chémia Telesná a športová výchova CH
Štvrtok
 
 
    Matematika Geografia Slovenský jazyk a literatúra Nemecký jazyk Občianska náuka Telesná a športová výchova CH  
Piatok
 
 

Posledná úprava ( Nedeľa, 05 Január 2020 20:31 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri