Základná škola Jakubov

Rodičovské združenia,porady a účelové cvičenia PDF Tlačiť E-mail

TERMÍNY RODIČOVSKÝCH ZDRUŽENÍ (ZR), KLASIFIKAČNÝCH, HODNOTIACICH PORÁD A ÚČELOVÝCH CVIČENÍ pre šk.rok 2019 / 2020

Na základe súhlasu vedenia Združenia rodičov pri ZŠ Jakubov, Rady školy a riaditeľstva ZŠ Jakubov budú rodičovské združenia rozdelené na:

1.HLAVNÉ RZ
2.INDIVIDUÁLNE RZ

1.Účasť na HLAVNOM rodičovskom združení je povinná pre všetkých zákonných zástupcov(ZZ) žiakov.

2.INDIVIDUÁLNEho rodičovského združenia sa ZZ zúčastní LEN v prípade, že BUDE POZVANÝ od triedneho učiteľa(TU),
alebo sa ZZ sám rozhodne, že potrebuje komunikovať s TU alebo iným učiteľom svojho dieťaťa aj bez pozvania TU
              *TERMÍNY RODIČOVSKÝCH ZDRUŽENÍ 
MESIAC hlavné/ individuálne RZ TERMÍN
SEPTEMBER HLAVNÉ  17.9. 2019
NOVEMBER INDIVIDUÁLNE  12.11. 2019
DECEMBER HLAVNÉ 10.12. 2019
JANUÁR INDIVIDUÁLNE  10.03. 2020
MÁJ HLAVNÉ  12.05. 2019
:ZAČIATOK ZR
   Presný začiatok rodičovských združení je oznamovaný
   rodičom niekoľko dní vopred
    a) písomne prostredníctvom žiakovej 
        žiackej knižky
    b) prostredníctvom internetovej
        stránky školy
   ZR sa spravidla koná v čase:
      1.stupeň-(ročníky 1.-4.)primárny stupeň-
                      od 16.00 hodiny
      2.stupeň-(ročníky 5.-9.)nižší sekundárny stupeň-
                      od 16.30 hodiny


 V prípade neúčasti na ZR majú zákonní zástupcovia možnosť dohodnúť si individuálne stretnutie  telefonicky-tel. a e-mailové kontakty nájdete v hlavnom menu: KONTAKTY.

TERMÍNY KLASIFIKAČNÝCH A HODNOTIACICH PORÁD*
MESIAC TERMÍNY PORADA
SEPTEMBER  21.08. 2019 úvodná
NOVEMBER  13.11. 2019 hodnotiaca (štvrťročná)
JANUÁR  27. 01. 2020 klasifikačná (polročná)
APRÍL  06.04. 2020 hodnotiaca (trištvrteročná)
JÚN  22.06.  2020 klasifikačná (koncoročná)


Termíny účelových cvičení a didaktických hier *

názov
termín teoretická/praktická časť ročník
jesenné účelové cvičenie 16.9.2019 teoretická časť 5.-9.
jesenné účelové cvičenie 17.9.2019 praktická časť 5.-9.
letné účelové cvičenie 23.6.2020 teoretická časť 5.-9.
letné účelové cvičenie 24.6.2020 praktická časť 5.-9.
letné didaktické hry 23.6.2020 teoretická časť 1.-4.
letné didaktické hry 24.6.2020 praktická časť 1.-4.
*Základná škola si vyhradzuje právo na zmeny uvedených termínov. Zmeny budú v dostatočnom predstihu oznámené zákonným zástupcom.
Posledná úprava ( Piatok, 03 Január 2020 22:08 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri