Základná škola Jakubov

ŠKD SLNIEČKO - ako sa máme v októbri PDF Tlačiť E-mail
alt SKVELÉ  JESENNÉ  POPOLUDNIE

Počasie je stále krásne a láka ku krátkym výletom do prírody. My, družinári v školskom klube SLNIEČKO sme spojili príjemné s užitočným a vybrali sme sa na hospodársky dvor p. Krčmu v Jakubove.

Čítať celý článok...
 
PROJEKT - k medzinárodnému mesiacu šk. knižníc PDF Tlačiť E-mail
       ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY
 V októbri sme sa so žiakmi 1. a 2 stupňa zapojili do medzinárodného projektu Záložka do knihy spája školy, ktorého cieľom je nadviazať priateľské kontakty s inou školou.
Čítať celý článok...
 
TRADIČNÉ stretnutie generácií PDF Tlačiť E-mail
  STRETNUTIE STARŠÍCH S MLADŠÍMI.
  Tradične už tretí rok je naša škola otvorená pre starých rodičov našich žiakov pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. 
Čítať celý článok...
 
PRE RODIČOV- projekt Family Net- RODINNÝ PAS PDF Tlačiť E-mail
altRodinný pas –je  bezplatná karta zliav na podporu rodín s deťmi do 18 rokov! POZRI STRÁNKU:  www.rodinne-pasy.sk
Čítať celý článok...
 
JESENNÉ ÚČELOVÉ CVIČENIE -Ochrana života a zdravia. PDF Tlačiť E-mail
Učivo Ochrana života a zdravia na našej škole realizujeme prostredníctvom tzv. účelových cvičení na 2.stupni (v októbri a júni) a didaktických hier na 1.stupni (v júni). V teoretickej i praktickej časti účelového cvičenia žiaci poznávajú opatrenia a činnosti pri záchrane života, zdravia a majetku obyvateľov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí- požiaroch, dopravných nehodách, povodniach...
Čítať celý článok...
 
ALTÁNOK - nová učebňa aj miesto oddychu PDF Tlačiť E-mail
Spojením finančných prostriedkov z projektu Nadácie Orange a Centra pre filantropiu, školských prostriedkov a prostriedkov Obce Jakubov sme zrealizovali záverečnú fázu úpravy zadného školského dvora postavením altánku pre zážitkové učenie, oddych detí cez veľké prestávky aj pre oddych a zábavu detí z ŠKD.
Čítať celý článok...
 
SMART WALL PAINT tabule na našej škole PDF Tlačiť E-mail
Počas letných prázdnin sa naša škola opäť zmodernizovala. Pridala sa k trom školám na Slovensku, ktoré ako prvé umiestnili do svojich tried kreatívne tabule Smart Wall Paint.
Čítať celý článok...
 
EXKURZIA - Nitra PDF Tlačiť E-mail
Po stopách dejín
Dňa 30. 9. 2014 sme sa učili netradične. Absolvovali sme totiž exkurziu do Nitry - najstaršieho mesta na Slovensku.
Ráno o 7:45 sme nastúpili do autobusu a o necelé dve hodinky sme už vystupovali do krásneho slnečného dňa na nitrianskom Župnom námestí. Tam  sme sa stretli s našou  sprievodkyňou, ktorá nás s úsmevom vzala na pútavú cestu za poznaním našich najstarších dejín.
Čítať celý článok...
 
LETNÝ KLUBOVÝ TÁBOR - 10.ročník 2014 PDF Tlačiť E-mail
V dňoch  7. až 11. júla 2014 sa uskutočnil v poradí už 1O. jubilejný ročník denného tábora v priestoroch ŠKD  pri ZŠ Jakubov. Tohto tábora sa zúčastnilo 40 detí našej ZŠ. Tento tábor je službou školy pre rodičov na zabezpečenie starostlivosti o ich deti počas letných prázdnin a vhodné využitie voľného času stráveného v spoločnosti svojich spolužiakov.
Čítať celý článok...
 
NA STRÁNKE pracujeme PDF Tlačiť E-mail
Ako ste si už určite všimli v hlavnom menu, niektoré záložky na našej stránke sa zmenili. Keďže sme ukončili šk. rok 2013/14,  záložky musia dostať nový obsah týkajúci sa šk. roku 2014 / 2015. Bez zmeny bude naďalej fungovať hlavný panel našej stránky, teda naďalej budú pribúdať aktuálne články a fotografie.
Ďakujeme za pochopenie. Prajeme príjemné prázdniny.
 
ZÁVER školského roka 2013 / 2014 PDF Tlačiť E-mail
Prázdniny. S myšlienkou na tento vytúžený čas sme sa všetci zišli pred školou  v posledný deň školského roku, ktorý ukončila svojim príhovorom pani riaditeľka.
Čítať celý článok...
 
ROZLÚČKA s deviatakmi PDF Tlačiť E-mail
25. 6. 2014 sme sa na rozlúčkovej slávnosti rozlúčili s našimi deviatakmi. Za sebou nechali základnú školu a vykročili smerom k vlastnej zodpovednosti.
Čítať celý článok...
 
FOTOSÚŤAŽ - Jakubov:životné prostredie,príroda a živočíchy PDF Tlačiť E-mail
V mesiaci máj sme na našej škole vyhlásili fotografickú súťaž  žiackych amatérskych fotografií na tému JAKUBOV:  ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – PRÍRODA  A ŽIVOČÍCHY. O vyhodnotenie žiackych amatérskych fotografií sme požiadali slovenského dokumentárneho fotografa a výhercu Slovak Press Photo  Andreja Lojana a teoretičku umenia a PR manažérku  n.o. Lepší svet Ivanu Pástorovú, ktorí láskavo súhlasili s rolou poroty.
Čítať celý článok...
 
ŠPORTOVÝ DEŇ - zábava aj pohyb PDF Tlačiť E-mail
Všade okolo nás to dýcha športom. Nedávne OH v Soči, MS v ľadovom hokeji v Bielorusku a práve prebiehajúce MS vo futbale v Brazílii, či Tour de Swiss. Preto sme sa rozhodli usporiadať športový deň aj na našej škole.
Čítať celý článok...
 
LITERÁRNA SÚŤAŽ : Môj najkrajší zážitok v prírode PDF Tlačiť E-mail
Mestské kultúrne a informačné centrum v Stupave vyhlasuje každoročne literárnu súťaž na tému Môj najkrajší zážitok v prírode. Naša škola sa do tejto aktivity tradične zapája, takže ani tento rok nebol výnimkou. Do súťaže sme zaslali niekoľko zaujímavých  prác. Šťastie sa usmialo na Dominiku Hudecovú zo 7. triedy, ktorá svojou prácou Beckov zaujala porotu a získala diplom a peknú knižku. Z Dominikinho úspechu sa veľmi tešíme, pretože aj malé úspechy nás posúvajú vpred a motivujú k ďalšej práci. Súťažnú ukážku si môžete prečítať nižšie.
Čítať celý článok...
 
ŠKOLA V PRÍRODE Liptov 2014 PDF Tlačiť E-mail
V dňoch 9.6. – 13.6. 2014 sme sa zúčastnili Školy v prírode v Bobrovci v rekreačnom zariadení penzión Jurika. Zúčastnilo sa 40 detí, 3krát pedagogický dozor a zdravotník, ktorý bol zabezpečený od CK Ceres.Zariadenie bolo vsadené v krásnej prírode Liptovského regiónu v malebnej dedinke Bobrovec asi 6 km od Liptovského Mikuláša.
Čítať celý článok...
 
DEŇ DETÍ s rozprávkovými deviatakmi PDF Tlačiť E-mail
Mesiac jún tradične začíname oslavou Dňa detí. Tento rok ho pre nás pripravili deviataci, ktorí boli prezlečení za rozprávkové, historické ale aj strašidelné bytosti...
Čítať celý článok...
 
SÚŤAŽÍME s časopisom BOBÍK PDF Tlačiť E-mail
Bobík je  časopis  určený pre deti mladšieho školského veku, rodičov a pedagógov. Vždy si v ňom nájdeme veľa zaujímavých rozprávok, pekné a veselé básničky, zaujímavosti o živote zvierat, komiksy, cvičenie jazýčkov v angličtine a aj niečo zo sveta. Pre šikovné rúčky – vystrihovačky, maľovanky a návody na kreslenie...
Čítať celý článok...
 
AKTIVITY projektu "Šetri, chráň a zveľaďuj" (máj) PDF Tlačiť E-mail
V rámci projektu „Šetri, chráň a zveľaďuj“, ktorý realizujeme na našej škole s podporou Nadácie Orange a CPF, sme so  žiakmi zrealizovali ekovýchovné programy...  Inštitútu  aplikovanej ekológie-DAPHNE, ktorý sa  ako  mimovládna organizácia zameriava na ochranu prírody. Taktiež realizuje environmentálnu výchovu na  základných školách, ktorým ponúka ekovýchovné vzdelávacie programy vedené zážitkovou, poznávacou i hravou formou.
Čítať celý článok...
 
ZBER PAPIERA 29.4. 2014 - vyhodnotenie PDF Tlačiť E-mail

Poďakovanie za pomoc pri zbere starého papiera.
Ďakujeme všetkým obyvateľom obce Jakubov, ktorým nie je ľahostajný stav životného prostredia, za pomoc pri zbere starého papiera.

Čítať celý článok...
 
POHĽADNICE do Soči PDF Tlačiť E-mail
Máme víťazov literárnej súťaže vyhlásenej Slovenským olympijským výborom.
Čítať celý článok...
 
ZDRAVÁ ŠKOLA - ZŠ Jakubov PDF Tlačiť E-mail
Ako využívame financie, ktoré sme získali v grantovom programe ZP Dôvera a Nadácie detí Slovenska.
Čítať celý článok...
 
AKTIVITY projektu "Šetri, chráň a zveľaďuj" (február - apríl) PDF Tlačiť E-mail
Keď všetci priložia ruku k dielu, výsledok je úžasný!
Sľúbili sme vám informácie o tom, ako sa nám darí realizácia projektu "Šetri, chráň a zveľaďuj školský dvor" v spolupráci s Nadáciou Orange a CPF.
Nech sa páči, pozrite si fotoreportáž z priebehu projektu wink
Čítať celý článok...
 
SLÁVIK školské kolo PDF Tlačiť E-mail
Žiaci našej školy dnes - 7.4. - ukázali, že aj oni vedia pekne spievať. Konalo sa školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. 
Čítať celý článok...
 
BÁBKOVÉ DIVADLO Bratislava PDF Tlačiť E-mail
Stalo sa už tradíciou, že na jar navštevujeme so žiakmi prvého stupňa Bábkové divadlo v Bratislave. Aj tento rok sme sa vybrali na bábkové predstavenie "Princezná Kukulienka".
Čítať celý článok...
 
EXKURZIA - Bratislavský hrad PDF Tlačiť E-mail
Byť hrdí na svoj národ znamená poznať jeho históriu
Viete, že Bratislavský hrad bol v 12.storočí najlepšie opevneným hradom v Uhorsku a počas existencie štátnych útvarov Uhorska a Rakúska plnil významnú úlohu? Dozvedeli sme sa  to v stredu 12.3. 2014 na exkurzii -aktívnym učením prostredníctvom vlastnej skúsenosti  zameraným na spoznávanie našich  významných historických miest.
Čítať celý článok...
 
DOPRAVNÝ DEŇ PDF Tlačiť E-mail

Vidieť a byť videní
12. marca, tento krásny slnečný deň, sa žiaci prvého stupňa zúčastnili Dopravného dňa, ktorý pre nich pripravili pani učiteľky. Našim cieľom bolo zopakovať základné dopravné značky, časti bicykla a starostlivosť oň, používanie reflexných prvkov, ako i podanie prvej pomoci pri odrenine a zlomenine.

Čítať celý článok...
 
ZÁPIS do prvej triedy PDF Tlačiť E-mail
Významný deň v živote našich predškolákov
Predškoláci zo škôlky, spolu zo svojimi p.učiteľkami,  prvýkrát v tomto roku navštívili našu školu 16. januára. Návšteva bola pre predškolákov dôležitá na zoznámenie sa so školským prostredím. V škole stretli svojich bývalých spolužiakov z materskej školy– dnes prvákov, ktorí im v tento deň hrdo predviedli, že za šesť mesiacov v škole dokážu  písať a čítať nielen  prvé písmená ale už aj slová a vety. 
Čítať celý článok...
 
PRIPRAVUJEME - realizujeme v marci PDF Tlačiť E-mail
  smiley  Začali sme s realizáciou projektu "Šetri, chráň a zvelaďuj" s finančnou podporou Nadácie Orange a CPF
  yes  Rozbehli sme súťaž spojenú so zvyšovaním čitateľskej gramotnosti: Marec- mesiac knihy
  yes  Zrealizovali sme Testovanie žiakov 9.ročníka 2014 (  - čakáme výsledky - info v sekcii Výchovný poradca- vľavo)
  yes  Zrealizovali sme náučnú exkurziu na Bratislavský hrad (- viď článok vyššie)
  yes Zrealizovali sme Deň dopravnej výchovy ( - viď článok vyššie)
  yes  Od marca do apríla bude škola žiť projektovým vyučovaním dvoch významných dní Deň Zeme a Deň vody
  yes  Zúčastnili sme sa okresnej olympiády z matematiky a okresného kola súťaže v prednese Zúbkove pramene
Čítať celý článok...
 
VŠETKOVEDKO PDF Tlačiť E-mail
V mesiaci december prebehla na našej škole súťaž Všetkovedko. Je to vedomostná súťaž pre žiakov druhého až piateho ročníka, ktorú má pod záštitou spoločnosť Talentída.
Čítať celý článok...
 
<< Začiatok < Dozadu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dopredu > Koniec >>

Stránka 10 z 12

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri