Základná škola Jakubov

Prevádzka poobedného ŠKD a ranného Prípravného ŠKD PDF Tlačiť E-mail
altZ dôvodu dodržiavania protiepidemiologických opatrení podľa ŠKOLSKÉHO SEMAFORU v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19 a zároveň upravuje podmienky pre prevádzku oddelení ŠKD a nemiešanie skupín detí v oddeleniach Vám oznamujeme,
že od 3.9. 2021 až do odvolania budú oddelenia v poobedného ŠKD a ranného Prípravného ŠKD fungovať v nasledujúcom režime:

Poobedný ŠKD
1.       Oddelenie do 17:00 hod.
2.       Oddelenie do 17:00 hod.
3.       Oddelenie do 16:00 hod.
4.      
Oddelenie do 16:00 hod.

Personálne pedagogické obsadenie ŠKD nie je možné každý deň meniť a preto upozorňujeme zákonných zástupcov, aby dôsledne dodržiavali čas odchodu svojho dieťaťa z ŠKD. Pokiaľ zákonný zástupca do 16:00 hodiny nevyzdvihne dieťa z 3. a 4. oddelenia ŠKD, dieťa nemôže byť miešané v inej triednej skupine, po 16:00 hodine musí opústiť budovu školy a preberá zaň zodpovednosť jeho zákonný zástupca.
 
Ranný Prípravný ŠKD
V rannej ŠKD sa triedne skupiny nemôžu miešať. Z personálnych dôvodov preto ponúkame možnosť skorého ranného vstupu do školy pre potreby žiakov v rannom ŠKD, formou pedagogického dozoru pre žiakov pri pobyte vo svojej triednej skupine.

Túto službu budeme nazývať ranný Prípravný školský klub detí (PŠKD)
Škola pre ranný Prípravný ŠKD bude otvorená od 7:00 hodiny.
Pobyt žiakov v Prípravnom ŠKD bude trvať do 7:45 hodiny
Ranný PŠKD bude z personálnych dôvodov pod dozorom určených pedagógov, nie vychovávateliek.
Do ranného PŠKD môžu vstupovať iba žiaci, ktorí sú do PŠKD prihlásení.
Po príchode do PŠKD sa budú žiaci zdržiavať iba vo svojej triede a vyplnia si svoj program prípravou na vyučovanie, raňajkovaním, čítaním, alebo stolovými hrami so spolužiakmi v triednej skupine a podľa potreby navštívia toaletu.

Pedagogický dozor bude po celý čas prítomný na dolnej chodbe pri 1.-4.triede.
Pre pobyt v rannom prípravnom ŠKD platia nariadenia Poriadku ŠKD
V prípade nedodržiavania pravidiel Poriadku ŠKD, bude dieťa z PŠKD vylúčené a nebude mu ďalej poskytovaná služba PŠKD.
Posledná úprava ( Štvrtok, 02 September 2021 21:18 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri