Základná škola Jakubov

DARUJTE nám 2 % PDF Tlačiť E-mail
altVážení zákonní zástupcovia / rodičia a priatelia školy,

darujte svojim deťom v našej škole 2% zo svojich daní.
Tento dar Vás nič nestojí. Vaše 2% idú na účet občianskeho združenia ZDRUŽENIE RODIČOV pri ZŠ Jakubov, teda Vy rodičia prostredníctvom svojich zástupcov v triedach rozhodujete, kde budú Vaše 2% v škole použité.

2% za rok 2019 použijeme napríklad aj na kúpu výkonných mikroskopov, šatňových skriniek, a spolufinancovanie projektov školy. Občianske združenie Rodičovské združenie pri ZŠ Jakubov v Jakubove sa usiluje získavať finančné prostriedky na skvalitňovanie materiálno-technickej vybavenosti školy okrem iného aj získavaním finančných prostriedkov ako podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických a právnických osôb už niekoľko rokov.
Touto cestou sa Vám všetkým, ktorí ste i v minulosti takýmto spôsobom prispeli, chceme veľmi pekne poďakovať a zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o poskytnutie 2% zaplatenej dane za rok 2020.
Aj Vaše 2 % umožnia škole pokračovať v revitalizácii školských priestorov a ich materiálno-technického vybavenia. V nastávajúcom období naďalej chceme modernizovať odborné učebne i kmeňové triedy, chceme nakupovať moderné didaktické vzdelávacie pomôcky aj pre začlenených žiakov.
Aj Vy teda môžete prispieť k zvyšovaniu úrovne zručností, vedomostí a kompetencií u Vašich detí.

Investícia do vzdelania je Vaša správna voľba!
Ďakujeme.

Posledná úprava ( Utorok, 06 Apríl 2021 16:09 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri