Základná škola Jakubov

NOVÉ! VYUČOVANIE od 08.03.2021 PDF Tlačiť E-mail
 altNa základe rozhodnutia zriaďovateľa ZŠ Jakubov bude vyučovanie na 1.stupni prebiehať od 8.3. 2021 nasledovne:

1.       Prezenčná forma vyučovania (v škole) pre všetkých žiakov 1.stupňa
2.       Vyučované budú všetky predmety. NBV bude vyučovaná z dôvodu, že žiaci netvoria skupiny. ETV nebude vyučovaná, lebo žiaci tvoria skupiny.
3.       Predmet TŠV bude vyučovaný formou prechádzok na školskom dvore a náhradnými činnosťami – žiaci nepotrebujú cvičebný úbor.
4.       Jeden zo ZZ musí preukázať do 8.3. 2021 negatívny test (screenshot- elektronicky) a dieťa prinesie 8.3. ráno vyplnené a podpísané Čestné vyhlásenie- nájdete ho v prílohe alebo pri testovaní 7.3.2021 v KD pri registrácii.
5.       Jeden zo ZZ musí byť neobmedzene telefonicky zastihnuteľný počas pobytu dieťaťa na vyučovaní a v ŠKD.
6.       Žiaci musia mať na vyučovaní so sebou 2 rúška a balíček vreckoviek.
7.       Ak žiak nosí štít, musí ho mať správne nasadený- je povinnosťou ZZ poučiť dieťa o správnom nosení štítu. Štít musia ZZ doma pravidelne dezinfikovať!
8.       Ak žiak nosí plastové rúško, musí ho mať žiak správne nasadené- je povinnosťou ZZ poučiť dieťa o správnom nosení plastového rúška. Plastové rúško a jeho výdychové záhyby musia ZZ doma pravidelne dezinfikovať, výpary dychu sa zrážajú na plaste, stekajú a zachytávajú sa na záhyboch takéhoto rúška.
9.       Žiadame ZZ, aby v prípade, že v priebehu pracovných dní majú u seba podozrenie na ochorenie covid a pôjdu na test, objednajú sa, alebo už čakajú na výsledok testu, aby svoje dieťa nedávali v tých dňoch do školy. Podľa Nariadenia NCZI musíte byť odo dňa objednania a v čase čakania na výsledok testu stále v karanténe a Vaše dieťa s Vami. Takúto situáciu treba elektronicky/ sms oznámiť do školy.
10.   Ranný ŠKD nebude v prevádzke- skupiny žiakov sa z Nariadenia ministra školstva neodporúčajú miešať.
11.   1. a 2. oddelenie ŠKD bude v prevádzke po vyučovaní do 17:00 hod.
12.   3. a 4. oddelenie bude z personálnych dôvodov v prevádzke po vyučovaní do 16:00 hodiny. Deti nemôžu po 16:00 hod.prestúpiť do iného oddelenia a musia pobyt v ŠKD ukončiť. Odchod dieťaťa z ŠKD zabezpečujú ZZ.
13.   ŠJ bude v prevádzke pre všetkých žiakov, ktorí sa budú zúčastňovať prezenčného vyučovania.

Iné:
14.   Žiaci, ktorí nenastúpia na prezenčné vyučovanie z dôvodu rozhodnutia rodičov, budú mať neúčasť na vyučovaní riadne ospravedlnenú= Nariadenie ministra školstva.
15.   Takíto žiaci sa budú vzdelávať cez Školu na webe-ižk dištančne.  ZZ musia preukázateľne komunikovať so školou cez ižk, žiaci musia plniť úlohy dištančnou formou cez ižk.

Žiaci 2.stupňa pokračujú vo vyučovaní dištančne cez videohodiny a aplikáciu Cisco-Webex podľa pokynov z 26.10 2020- http://www.zsjakubov.sk/component/content/article/1-titulka/586-vyucovanie-od-pondelka-2610-2020


Posledná úprava ( Streda, 03 Marec 2021 21:22 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri