Základná škola Jakubov

VYUČOVANIE od 08.02.2021 PDF Tlačiť E-mail
altVyučovanie žiakov 1.stupňa od pondelka 08.02. 2021 bude prebiehať prezenčne.
Podľa Nariadenia ministra školstva bude vyučovanie žiakov 1.stupňa od pondelka 08.02. 2021 prebiehať prezenčne za týchto podmienok:

  1. Jeden zákonný zástupca-(ZZ) žijúci v spoločnej domácnosti s dieťaťom musí mať negatívny test
  2. V prípade striedavej starostlivosti musia mať negatívny test obaja ZZ
  3. Testovať sa musia aj ZZ, ktorých detí teraz navštevujú vyučovanie v provizórnom ŠKD
  4. Testovanie ZZ bude zabezpečovať obec Jakubov

Termín testovania: 07.02. 2021 - nedeľa
Miesto: kultúrny dom
Čas testovania: bude upresnený podľa možností obce.
Žiak musí 8.2. pred vstupom do školy odovzdať podpísané Vyhlásenie ZZ o bezinfekčnosti.
Žiak bez  Vyhlásenia ZZ o bezinfekčnosti  nemôže vstúpiť do budovy školy.
Vyhlásenie o bezinfekčnosti dostanete v tlačenej forme na mieste testovania. V prípade, že ste sa dali otestovať mimo obce, alebo ste prekonali covid_19, môžete si Vyhlásenie vyzdvihnúť v piatok pred budovou školy od 8:00-14:00, prípadne, ak si  viete Vyhlásenie vytlačiť, tak požiadajte oň triednych učiteľov-pošlú Vám ho do mailu.

  1. ŠJ a ŠKD budú v prevádzke len pre deti navštevujúce prezenčné vyučovanie.
  2. Žiaci musia mať každý deň v budove školy nasadené rúško a pri sebe náhradné rúško a balíček vreckoviek.
  3. Žiaci, ktorí navštevujú aj ŠKD musia mať 3 rúška a balíček vreckoviek! V prípade nedodržania opatrení nebude dieťaťu poskytnutá služba ŠKD.
  4. Z dôvodu náročnosti dvojakej formy vzdelávania, bude deťom, ktoré nenastúpia na prezenčné vyučovanie z rozhodnutia ZZ, poskytované vzdelávanie cez písomné odkazy v IŽK.
  5. Pre vstup ZZ do budovy školy, ŠKD a ŠJ ostávajú v platnosti pôvodné nariadenia platné od marca 2019.
Posledná úprava ( Nedeľa, 07 Február 2021 20:09 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri