Základná škola Jakubov

ZÁPIS do prvého ročníka na povinnú školskú dochádzku na šk.rok 2020/2021 PDF Tlačiť E-mail
altZápis na plnenie povinnej školskej dochádzky na šk.rok 2020/2021 sa uskutoční utorok 28. apríla 2020. Priebeh zápisu:
Zápis bude škola organizovať bez osobnej prítomnosti detí; s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení a ich vplyvu na pedagógov školy a zákonných zástupcov žiakov, cez okná počítačovej učebne, bez vstupu zákonných zástupcov do budovy školy. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční pedagógmi na mieste.

ZZ musia mať rúško a vlastné pero.

Zákonní zástupcovia predškolákov budú prichádzať na zápis v časových intervaloch podľa abecedy- teda podľa priezviska dieťaťa tak, aby sa zabránilo hromadeniu väčšieho počtu ZZ pred budovou školy:

Od 16:00- 17:00 hod – ZZ detí s priezviskom od A - J vrátane
Od 17:00-18:00 hod –  ZZ detí s priezviskom od K – R vrátane
Od 18:00-19:00 hod –  ZZ s priezviskom detí od S – Z vrátane


Mimo poradie budú môcť zapísať svoje deti iba ZZ, ktorí z dôvodu pracovnej doby nestihnú poradie podľa abecedy.

Zákonní zástupcovia musia prísť obaja k zápisu, ak:
-        nie sú zosobášení
-        momentálne nežijú v spoločnej domácnosti
-        sú v rozvodovom konaní
-        majú striedavú starostlivosť a výchovu dieťaťa

Prinesiete si:
-        originál rodného listu dieťaťa- na mieste skontrolujeme údaje, RL ihneď vrátime ZZ
-        prefotenú zdravotnú kartičku dieťaťa
-        kompletnú dokumentáciu- dotazník, poskytnutie súhlasu, prihlášku do ŠKD, prihlášku na NBV/ETV
-        50€ dobrovoľný poplatok na PZ, zošity a školské pomôcky

ZZ, ktorí žiadajú pre svoje dieťa odklad povinnej školskej dochádzky si prinesú:
-        Žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky podpísanú oboma ZZ, v prípade, že dieťa je na základe rozhodnutia súdu zverené len jednému ZZ, potom podpisuje iba ten jeden ZZ.

-        Ak máte ODPORUČENIE o odklade povinnej školskej dochádzky
o    od CPPPaP  alebo
o    od detského lekára
prinesiete ho na zápis

-         Ak nemáte ODPORUČENIE o odklade povinnej školskej dochádzky
o    doložíte ho najneskôr do štyroch týždňov od ukončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania (Rozhodnutie ministra školstva z 23.06. 2020)
 
Pokyny pre ZZ detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:
Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020.


Posledná úprava ( Streda, 08 Apríl 2020 14:30 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri