Základná škola Jakubov

PRIHLÁŠKY A PRIJÍMACIE SKÚŠKY NA SŠ PDF Tlačiť E-mail
altPodanie prihlášky na SŠ zo strany zákonného zástupcu  - 15. máj 2020

Nie je potrebné dokladať potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti. Zákonný zástupca a žiak prídu vo vopred ohlásený termín podpísať prihlášku na stredné školy a zároveň obdržia Zápisný lístok na strednú školu, ktorý bude vydaný len zákonnému zástupcovi na protipodpis, a bez ktorého žiak nebude zapísaný na strednú školu. Zároveň dostane všetky potrebné informácie k ďalšiemu postupu.

Do termínu 22.4. 2020 môže ešte zákonný zástupca nahlásiť zmenu strednej školy, na ktorú chce poslať prihlášku, a potvrdiť školy, ktoré boli nahlásené žiakmi. Zmenu treba nahlásiť mailom výchovnej poradkyni
Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

Na tejto adrese môžu rodičia žiadať aj iné informácie ohľadom prihlášok na stredné školy.
 
Prijímacie skúšky na SŠ na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky)
Uskutočnia sa v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v sídle kraja v spolupráci s riaditeľmi škôl. Je potreba sledovať stránky konkrétnej strednej školy, taktiež by zákonní zástupcovia mali obdržať pozvánku na prijímacie pohovory.
 
Prijímacie skúšky na SŠ
Konajú sa v rozsahu jedného kalendárneho týždňa najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania. Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka sa prijímacia skúška koná najskôr 23. júna 2020, najneskôr do 30. júna 2020.
Vzhľadom na zrušenie Testovania 9 bude vydané odporúčanie pre riaditeľov SŠ k úprave kritérií prijímania. Je potreba sledovať stránky konkrétnej strednej školy, taktiež by zákonní zástupcovia mali obdržať pozvánku na prijímacie pohovory.

Posledná úprava ( Streda, 08 Apríl 2020 14:31 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri