Základná škola Jakubov

PROJEKT e-školy pre budúcnosť „00011011“ PDF Tlačiť E-mail
altBoli sme úspešní pri vypracovaní projektu pod názvom „00011011“, ktorý sme zamerali na získanie ďalších programovateľných LEGO robotov pre našu školu. Robotov dokážu naši žiaci skladať a zložito programovať. Projekt, ktorý uskutočňujeme v grantovom programe e-Školy pre budúcnosť Nadácie Orange, sa tematicky zameriava na získavanie zručností v práci s digitálnymi technológiami prostredníctvom programovania a rozvoja informatického myslenia. Cieľom grantového programu je podporiť projekty pedagógov  a školy, ktoré chcú zodpovedné a rozumné využívanie digitálnych technológií .
V rámci nášho projektu „00011011“ šiestaci vlastných robotov stavajú a programujú priamo na hodinách informatiky. Aktivity nášho projektu sme vypracovali aj pre Základnú školu v Lábe a Základnú školu v Záhorskej Vsi, ktoré sme do projektu zapojili formou workshopu priamo v našej škole. Na interaktívnom workshope naši žiaci, žiakom z týchto škôl, predviedli svoje zručnosti v programovaní legorobotov. Našim projektom sme umožnili ZŠ v Lábe a ZŠ v Záhorskej Vsi získať stavebnice LEGO programovateľných robotov  a sprostredkovali sme im workshop v programovaní, s vedcom z ústavu informatiky zo Slovenskej akadémie vied  Ing. Jánom Zelenkom PhD., s ktorým na projekte úspešne spolupracujeme. Sme hrdí, že náš  projekt nás nielen posunul ďalej v oblasti žiackeho programovania, ale dokázali sme odovzdať naše zručnosti a základy informatického myslenia aj susedným školám v regióne Záhorie.legoroboti_oran...
legoroboti_orange 1 legoroboti_orange 1
legoroboti_oran...
legoroboti_orange 2 legoroboti_orange 2
legoroboti_oran...
legoroboti_orange 3 legoroboti_orange 3
legoroboti_oran...
legoroboti_orange 4 legoroboti_orange 4
legoroboti_oran...
legoroboti_orange 5 legoroboti_orange 5
legoroboti_oran...
legoroboti_orange 6 legoroboti_orange 6
legoroboti_oran...
legoroboti_orange 7 legoroboti_orange 7
legoroboti_oran...
legoroboti_orange 8 legoroboti_orange 8
legoroboti_oran...
legoroboti_orange 9 legoroboti_orange 9
legoroboti_oran...
legoroboti_orange 10 legoroboti_orange 10
legoroboti_oran...
legoroboti_orange 11 legoroboti_orange 11
legoroboti_oran...
legoroboti_orange 12 legoroboti_orange 12
legoroboti_oran...
legoroboti_orange 13 legoroboti_orange 13
legoroboti_oran...
legoroboti_orange 14 legoroboti_orange 14
legoroboti_oran...
legoroboti_orange 15 legoroboti_orange 15
legoroboti_oran...
legoroboti_orange 16 legoroboti_orange 16
legoroboti_oran...
legoroboti_orange 18 legoroboti_orange 18


Posledná úprava ( Štvrtok, 14 Marec 2019 20:19 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri