Základná škola Jakubov

OZNAM - polročné hodnotenie a prázdniny PDF Tlačiť E-mail
altNa konci prvého polroka obdrží žiak výpis vysvedčenia. Polročné prázdniny sú 1.2.2019 (piatok). Vyučovanie pokračuje 4.2.2019 (pondelok). Na základe § 55 ods. 10 Zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydá triedny učiteľ žiakovi v posledný vyučovací deň prvého polroka školského roka žiakovi výpis slovného hodnotenia alebo klasifikácie prospechu a správania žiaka za prvý polrok. 
Tento výpis nie je verejnou listinou. Vysvedčenie za prvý polrok sa vydáva na základe písomnej žiadosti plnoletého žiaka, zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.
Posledná úprava ( Utorok, 29 Január 2019 13:01 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri