Základná škola Jakubov

RIADITEĽSKÉ VOĽNO PDF Tlačiť E-mail
Riaditeľka školy oznamuje, že na základe odporúčania ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR J. Draxlera, podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z.
p o s k y t u j e
z prevádzkových dôvodov žiakom 1. – 9. ročníka Základnej školy Jakubov, Jakubov 276, riaditeľské voľno dňa 8. januára 2016. Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani ŠJ a ŠKD pri Základnej škole Jakubov.
Vyučovanie sa začne 11.1. 2016 – pondelok.

Posledná úprava ( Streda, 13 Apríl 2016 00:39 )
 

IŽK - rodičia

IZK


 

Zverejňovanie dokumentov


Partneri